Taxiförare hotar stoppa toppmöte

Vägen till Älvsjömässan blockeras

NYHETER

Tusentals friåkande taxiförare hotar blockera EU-toppmötet.

Redan i kväll kan 1 500 bilar spärra av vägen mellan Älvsjömässan och Stockholms innerstad.

- EU:s ordförandeland måste följa sina egna lagar, säger Shahrokh Razavi, talesman för friåkarna.

Bakgrunden är den så kallade gräddfilen vid Stockholms Centralstation. Bara de stora taxibolagen har tillträde till filen närmast stationen, vilket gör att de får fler körningar.

Något som upprör friåkarna. Och nu, under det pågånde EU-toppmötet i Stockholm, ser de sin stora chans att protestera.

- Enligt deras egna regler är det så att om en av medlemsländerna bryter mot reglerna om fri konkurrens, kan vi begära att de ska ingripa. Det här är enda sättet för oss. Det är nu vi har världspressen samlad i Stockholm, säger Shahrok Razavi, facklig företrädare för friåkarna.

- Vi ska omringa hela området runt mässan. Deltagarna i mötet måste ju ta sig till hotellen.

Har bett om hjälp

Skakrok Razavi har i dag varit i kontakt med EU-kommissionen i Stockholm för att be dem om hjälp med ett snabbt beslut till friåkarnas fördel.

Men Annette Matthias-Werner, chef för kommissionens kontor, avvisar taxiförarnas önskemål.

- Jag har försökt se om jag skulle kunna hjälpa dem. Men det här är en fråga som måste skötas av svenska myndigheter. EU-kommissionen kan inte göra någonting, säger hon.

1500 bilar i strejk

Till en början planerar friåkarna att ta ut 1 500 bilar i strejken.

- Krävs det ytterligare så kommer vi att dra in ännu fler. Det räcker med att jag ringer ett samtal till vår central och ger order, säger Shahrok Razavi.

- Vi är beredda. Vi är mer organiserade än polisen.

Gunnar Edeland, kommenderingschef vid Stockholmspolisen, är kritisk till chaufförernas hotelser.

-Det är inte acceptabelt att ett antal åkare stör en demokratisk process, säger han.

Finns det alternativa sätt att transportera mötesdeltagarna?

–Vi utgår från att transporterna ska fram, säger Gunnar Edeland.

–Vår utgångspunkt är att använda så litet våld som möjligt. Men om ett fordon står i vägen så är det ju också en form av våld.

Gunnar Edeland säger sig vara övertygad om att taxichaufförerna framför allt vill få publicitet. Han tror att de kommer att ”besinna sig”, säger han.

– Men vi har naturligtvis beredskap för allt som kan inträffa.

Taxilicenser i fara

Stockholms landshövding Ulf Adelsohn har hotat med att dra in taxiförarnas licenser om de blockerar toppmötet.

Shahrok Razavi kallar dock Adelsohns uttalande för "skrattretande".

- Att han går ut med sådana hotelser peppar bara upp våra killar, de blir ännu mer förbannade, säger han.

Maria Saving