Rekordstort ras på Stockholmsbörsen

– och stor risk att fallet fortsätter

NYHETER

Stockholmsbörsen har rasat rekordmycket. Från toppen i mars förra året till i dag gick den ner med över 44 procent - största nedgången på nära ett decennium.

Och än är botten kanske inte nådd.

– Det krävs att den tendens till fritt fall som vi sett börjar plana ut något för att investerarna ska våga satsa igen, säger Tomas Fransén, aktiestrateg och analytiker på Swedbank till Aftonbladets nätupplaga.

Stockholmsbörsen har haft ett svart år. Kolsvart. Från den sjätte mars i fjol har börskurserna rasat med 44,7 procent och slår därmed det gamla rekordet på 44,4 procent, skriver Ekonomi24 och refererar till Affärsvärldens index strax före 17.

”Nivån var extrem

- Visst är det en kraftig nedgång men man bör också väga in i bilden att nivån i mars var rätt extrem. Jag tror att det vi ser nu är en normalisering från en övervärderad, onormalt hög nivå, säger Tomas Fransén.

Tendensen på torsdagens Stockholmsbörs var inget undantag. Frustrationen över den svaga konjunkturutvecklingen resulterade i att dagens generalindex sjönk med 3,2 procent medan OMX-index hade backat med 3, 4 procent. Bidrog gjorde också nedgången på Nasdaq samtidigt som kronan försvagades mycket kraftigt mot dollarn.

Rekorddyr dollar

En dollar kostade i kväll 10.44 kronor – den lägsta noteringenj för kronan någonsin. Utlänningar säljer svenska aktier som Ericsson och därför rasar kronkursen också.

Allra mest på börsen föll branscher som bank-, försäkring- och tjänsteföretag.

Det långsiktiga raset på Stockholmsbörsen slog vid 17-tiden under torsdagen det tidigare rekordet vad gäller kontinuerliga börsfall. Sist varade nedgången från 11 juli 1991 till 5 oktober 1992 som var 44,4 procent.

Två orsaker

Det långvariga fallet på Stockholmsbörsen kan förklaras med två saker, enligt analytikern Tomas Fransén.

– Dels har vi ju den långsiktiga, rena penningmarknaden som haft en mycket dålig utveckling. Marknaden reagerar direkt och blir riskkänslig, något som leder in i en negativ spiral, att ännu färre investerar. Dels handlar det om it-företagens övervärdering som nu normaliseras, säger han.

Han förklarar att investerarna inte satsar bara på det de hör utan främst på vad de ser. Nu krävs en utplaning, en balans för att våga satsa.

Är botten nådd nu?

– Vi ser en fortsatt nedgång på kort sikt, det vill säga under en period av cirka tre månader. Om vi vänder på det, vad är det vi vill se för att känna oss tryggare? Då handlar det om lägre räntor och en stabilare börskurs, säger Tomas Fransén.

Stockholmsbörsen är inte de enda som haft dåliga tider. Börsmörkret verkar vara kompakt. Som ett exempel föll Frankfurtbörsen under torsdagen med 4, 1 procent, i London noterades det största procentuella börsfallet under en dag sedan kraschen 1987 och i Paris noterades den lägsta stängningsnoteringen sedan 28 oktober 1999.

Finns det ljus i mörkret?

– Ja, vi ser rätt positivt på framtiden även om det under de närmaste tiden ser dystert ut. Den här nedgången har kunnat förutses sedan något år tillbaka och efter det anas också en uppgång. Innan en uppgång finns alltid vissa indikationer, till exempel höjs marknadens förväntningar, och det har vi faktiskt börjat se nu. Men att vi ska få se en börs som den var för ett år sedan - det kan vi bara drömma om, säger Tomas Fransén.

Annika Sohlander, TT ( )