"Gör barnen till en huvudfråga"

Görel Thurdin skriver öppet brev till Persson

NYHETER

Rädda Barnens ordförande Görel Thurdin är djupt berörd av Aftonbladets reportageserie om de glömda EU-barnen.

De fick henne att skriva ett öppet brev till Göran Persson:

- Vi uppmanar dig att se till att delegaterna vid helgens EU-möte också tar sitt ansvar för de utsatta barnen som finns i EU.

Foto: RALF BERGMAN/REPORTAGETEAM I NORRLAND
blev berörd av aftonbladets artikelserie "Det måste alltid finnas ett barnfokus", säger Rädda Barnens ordförande Görel Thurdin och bläddrar igenom de tre senaste dagarnas reportage i Aftonbladet. Nu uppmanar hon Göran Persson att ta upp frågan på helgens EU-möte.

Rädda Barnens ordförande anser att Göran Persson nu verkligen har en möjlighet att uträtta något för barnen.

- Det räcker inte med att diskutera sociala frågor och hävda att de också inbegriper barn. Det måste alltid också finnas ett barnfokus, säger Görel Thurdin.

Persson sätts på prov

Görel Thurdin anser att Göran Persson nu har en möjlighet att visa att han förmår lyfta fram barnen och barnens situation i EU.

Denna fråga finns inte på dagordningen men statsministern kan som ordförande föra fram den om han har den förmågan som krävs.

Göran Persson tycker att Thurdin har helt fel.

- Jag tänker i allra högsta grad ta mitt ansvar för barnen på det här mötet som främst handlar om sysselsättning och tillväxt. De som har jobb och kan försörja sig har bättre förutsättningar att bli trygga föräldrar till sina barn än de som inte har jobb. Hela den sociala dagordningen handlar till slut om barnen.

I sitt öppna brev till statsministern skriver Rädda Barnen:

"Om du inte redan i Stockholm lyckas övertyga övriga stats- och regeringschefer om att barnens rättigheter måste säkras, kommer förmodligen ännu ett halvår i EU:s historia ha passerat utan att Europas 90 miljoner barn blivit synliga. "

Aftonbladets artiklar berörde

Rädda Barnens ordförande berättar att hon spontant blev mycket starkt berörd när hon läste Aftonbladets reportageserie som publicerats de tre senaste dagarna.

- Ni lyckades sätta fokus på hur utsatta barn har det också i EU och detta är vi er mycket tacksamma för, säger Görel Thurdin.

Rädda Barnen ser också det mycket viktigt för EU:s trovärdighet att ta hand om unionens barn.

- Om vi inte tar hand om våra egna barn så kan vi inte heller kritisera hur barn har det utanför EU, säger Görel Thurdin.

Thomas Gustafsson