”Skattmasen kan bli polis”

Facket om ministerns förslag: Vi vill inte ha ett B-lag i kåren

NYHETER

Överblivna militärer och skattmasar.

Det är justitieminister Thomas Bodströms lösning på poliskrisen.

- Jag tror att vi i framtiden kan se den utvecklingen, säger han.

Foto: ERIK ÖHMAN
För uniformsbyten - Jag tycker man ska utnyttja den stora resursen av personer som finns inom militären som fått en gedigen ledarskapsutbildning, säger justitieminister Thomas Bodström.

Thomas Bodström har tidigare föreslagit att polisen ska få ytterligare 600 miljoner kronor för att både lösa de kommande ekonomiska underskotten och starta en tredje polishögskola i Växjö.

Men han har även idéer om hur polismyndigheten kan öka på sin bemanning i framtiden.

Har vana av ledarskap

Thomas Bodström anser att det finns utrymme för poliser som egentligen inte är poliser.

- Jag tycker man ska utnyttja den stora resursen av personer som finns inom militären som fått en gedigen ledarskapsutbildning, som är vana att leda andra personer och som är vana att agera i stressade situationer, säger han.

Kan gå kortare kurs

Tanken är dock inte bara att byta uniform från en yrkeskår till en annan och förvandla militärer till andra klassens poliser.

- Nej, men det kanske finns inslag i Polishögskolan som gör att de inte måste gå kursen från början. Nu finns det ett 40-50-tal före detta militärer med särskild specialutbildning som går vid Polishögskolan i Stockholm.

Polisförbundet är kritiskt

Justitieministern kan även tänka sig att rekrytera personer med civil utbildning till polisen.

- Vi ska inte vara främmande för att rekrytera utredare som har speciella IT-kunskaper, skattekompetens, ekonomikunskaper och så vidare. Men det är ju en facklig fråga om huruvida de ska räknas som poliser eller inte, säger Thomas Bodström.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen gillar inte alls tanken på att civila ska kunna bli poliser utan utbildning.

Jan Karlsen anser att det skulle undergräva både förtroendet hos svensk polis och kompetensen inom hela kåren.

- I åratal har vi försökt få en enhetlig poliskår i Sverige.

- Det vore djupt olyckligt om vi nu får ett A- och ett B-lag inom polisen.

"Vi tål inte fler experiment"

Jan Karlsen efterlyser en politik om polisen som spänner över blockgränserna, en gemensam politik.

- Det finns i dag en opportunism om rättsfrågorna i Sverige, det blir en experimentverkstad för partifrågorna.

- Efter de senaste årens organisationsförändringar tror jag inte att polisen tål så många fler omorganisationer, säger polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Antalet poliser minskar stadigt

... och de som jobbar är sjuka

Anders Lindström, Staffan H Westerberg