”Ge ateisterna en värdig begravning”

Carl Anton vill skapa lokaler för icke troende

NYHETER

Människor som inte tror på gud har också behov av en värdig begravning.

- Icke troende sätts i skamvrån vid jordfästningar, säger trubaduren Carl Anton i Vita bergen.

Nu vill han att staten ska upprätta ett avskedshus för ateister.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Respekterar tro och icketro Carl Anton vill att ett högtidshus ska vara fritt från religiösa symboler och att människor ska få arrangera begravningar eller högtidsstunder efter eget tycke.

Trubaduren Carl Anton Axelsson tycker att det är dags att erbjuda även dem som inte tror på Gud en möjlighet till en värdig begravning.

- Jag har varit med om att söka lokal passande för jordfästning av absoluta motståndare till gudar, kyrkor och präster.

Men det har varit omöjligt om det ska kännas rätt och vackert, säger han.

Tvingades hålla till i ett gravkapell

Senast Carl Anton upplevde detta var när hans vän Ricke Lööw, kapellmästare i allsångsprogrammet i Vita Bergen, skulle begravas.

- Han ville inte ha en kyrklig begravning och vi fick i stället hålla till i ett gravkapell, men där fanns inte den rätta, fria stämningen, säger han.

Trubaduren och konstnären vill att staten ska bygga högtidshus för ickekyrkliga.

- Det borde finnas en ljus byggnad där människor kan ta avsked eller fira en högtid på sitt eget sätt, fritt från kyrkliga symboler där människor utan tro själva får bestämma hur begravningen ska gå till, säger han.

Carl Anton får medhåll av Anders Elvin, frilanspräst, vid Svenska kyrkan.

- Jag tycker att det låter vettigt att erbjuda ett annat alterativ, säger han.

Anders Elvin har fått förfrågningar av människor som vill tona ned det religiösa budskapet vid begravningar.

Är inte själv med i svenska kyrkan

- Det kan jag inte göra. Jag måste följa svenska kyrkans föreskrifter.

Carl Anton fick en kristen uppfostran, men kom senare i livet till en annan insikt och begärde då utträde ur Svenska kyrkan.

- Jag växte upp i ett tryggt hem med en mor som gärna läste ur bibeln på kvällarna. Och jag respekterar alla människor som har en tro och alla dem som inte har en tro, säger han.

Anders Lindström