Putin utan självkritik

NYHETER

- Jag håller med om att det finns humanitära problem i Tjetjenien, och de måste vi lösa tillsammans.

Längre än så sträckte sig inte president Putins självkritik när han kommenterade den hårda kritik som omvärlden riktat mot Rysslands långvariga krig mot det tjetjenska folket, senast igår genom EU-parlamentets talman Nicole Fontaine, som under toppmötet gick till hårt angrepp mot den ryske presidenten .

Men Putin valde en högst formell linje. Han sade inget om att ryska trupper förvandlat hela landet till en grushög. Han sade inget om den rapport som i veckan presenterades av Human Rights Watch, som visade att den ryska militären fortfarande begår grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

- Det var nödvändigt att slå till hårt mot terroristerna. Det låg i hela Europas intresse, var Putins korta och resoluta svar.

Vad EU:s stats- och regeringschefer sagt till honom under de slutna förhandlingarna kan man bara gissa sig till, men det är i alla fall uppenbart att Putin inte tagit till sig av kritiken.

Unikt möte

Ändå måste den ryske presidentens besök på toppmötet betraktas som en framgång. För första gången har EU:s och Rysslands ledare träffats vid ett och samma tillfälle för att diskutera gemensamma politiska problem. Bara det är en unik händelse.

Dessutom var det en bonus att man snabbt kunde enas om att Ryssland ska arbeta för att öppna sina gränser för mer handel och tillåta utländska flygbolag att passera ryskt luftrum. EU:s löfte om att bidra med nästan en miljard kronor till miljöinvesteringar i Ryssland var säkert en bidragande orsak till att samtalen gick så smidigt. Då var den saken avklarad.

Vill inte expandera österut

Ryssland har visat sin goda vilja. EU har visat att man inte vill expandera österut utan att samtidigt föra en dialog med den stora grannen i öster.

Nu återstår det svåra.

Nu måste EU:s ledare visa att samtalen om ekonomi och handel kan fortsätta, utan att unionen för den skull släpper kraven på en fredlig och demokratisk lösning av konflikten i Tjetjenien. Det handlar om att sätta press på Putin. Det handlar om politik.