Europas framtid – att ta hand om alla åldringarna

NYHETER

EU:s regeringschefer är redan panikslagna.

Ännu räddare borde dagens tonåringar vara.

Med hjälp av Europas befolkningsstatistik kan man skriva ett isande skräckfilmsmanus.

I dag ska Göran Persson och de andra regeringscheferna ägna sig åt det de kom till Stockholm för att göra. Nämligen se till att EU år 2010 är värdens mest ”konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsdrivna ekonomi”.

Det är en djärv målsättning. Och praktiskt taget ogenomförbar om det inte finns människor i arbetsför ålder.

Det föds för få barn

Just nu ser det dock inte ut som om Europas unga kommer att få chansen att vara särskilt dynamiska när de blir vuxna. De kommer att tvingas att ta hand om kontinentens gamlingar.

Europas kvinnor föder för få barn. För att befolkningen skulle hålla sig på en konstant nivå krävs i genomsnitt två barn per kvinna. Det uppnås inte i ett enda land. Irländskorna är mest produktiva, italienskorna sämst. Sveriges siffror är 1,5 barn per kvinna.

Under de närmaste 20 åren ökar befolkningen i de nuvarande EU-länderna med tolv miljoner. Låter bra. Mindre bra att den enda åldersgrupp som ökar är den över 60 år. De blir nära 24 miljoner fler.

I Sverige ökar andelen gamlingar till 27 procent av befolkningen. Arrangörer av pensionärsresor går definitivt mot ljusare tider.

Gruppen mellan 20 och 39 år blir däremot mindre i alla EU-länder utom Irland. De som ska bli samhällets ekonomiska ryggrad utgör alltså en krympande andel av befolkningen. Den svenska siffran är inte fullt lika dyster som EU-genomsnittets.

För att minska de enorma påfrestningar på ekonomin som den snabbt åldrande befolkningen medför kommer EU:s ledargarnityr i dag slå fast att följande är enormt viktigt.

Folk måste jobba längre, i dag arbetar bara 37 procent tills de fyller 65. Det förutsätter dock att vidareutbildningen fungerar betydligt bättre än i dag när människor slås ut från arbetsmarknaden för att de inte hänger med.

Pensionssystemen måste göras om så att de klarar att leva upp till löften som getts. Sverige har redan gjort det.

Staternas skuldsättning måste minska. Med en krympande andel som jobbar riskerar annars varje lågkonjunktur bli en statsfinansiell katastrof. Och ett privatekonomiskt haveri för skattebetalarna.

Det är EU:s verkliga ansikte

Redan tidigare har man slagit fast att fler kvinnor måste ut i arbetslivet. Om nio år ska 60 % jobba jämfört med 51 % i dag.

Det förutsätter att länderna både bygger ut barnomsorgen samt gör den till ett ekonomiskt realistiskt alternativ till att själv vara hemma.

Gnetande med statsskulder, pensioner och äldre i arbetslivet må förefalla tråkigt. Men det är det som är EU:s verkliga ansikte. Det är ganska lite champagne och ganska mycket grått malande mot mål långt bort i framtiden.

Inte konstigt att Göran Persson bjöd in två presidenter för att sätta piff på toppmötet.

Även regeringschefer behöver ha lite kul på jobbet.