Sverige växer – på längden

NYHETER

Vårt avlånga land blir tre millimeter längre varje år - som en följd av landhöjningen.

- Man har misstänkt att det var så, men inte kunna visa det förrän nu med GPS-mätningar, säger Jan Johansson, forskare inom geofysikalisk mätteknik.

Jan Johansson.

Sveriges yta blir större efter hand som marken höjs. Men de extra millimetrarna betyder inte att vi får bredare badstränder i söder. Där är landhöjningen minimal. I norra Sverige stiger marknivån däremot med en centimeter om året sedan tyngden från inlandsisen försvunnit.

- Isen började dra sig tillbaka för 18 000 år sedan och cirka 90 procent av återstudsningen är klar. Landhöjningen avklingar, men kommer att fortsätta länge än, säger Jan Johansson vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Små jordskalv

Han ingår i ett internationellt projekt som använder sig av GPS-stationer för att fastställa landrörelsen på millimetern när.

Den nya metoden avslöjar också hur stabilt ett landområde är.

- Trots att vi har en sprickzon tvärs genom hela landet, från Norges kust ner till Danmark, där det sker en del små jordskalv, är vår slutsats att området ändå är väldigt stabilt, säger Johansson. Rörelserna i jordskorpan beror huvudsakligen på landhöjningen.

Resultaten publiceras i senaste numret av tidskriften Science.

Eva Barkeman