Slutdokumentet från toppmötet klart

NYHETER

EU ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi år 2010.

Dessutom får Ryssland en knapp miljard kronor till miljöprojekt.

Det slogs fast i slutdokumentet som rundade av det extra toppmötet på lördagen.

På fredagen stals showen av idel frågor utanför dagordningen: jordbrukskrisen i mul- och klövsjukans spår, blixtbesöket av Makedoniens president Boris Trajkovski angående krisen i Makedonien (FYROM) och inte minst det uppmärksammade besöket av Rysslands premiärminister Vladimir Putin.

Ryssarna fick med sig det man ursprungligen kom till Stockholm för att uppnå. Europeiska investeringsbanken EIB kommer att bistå Ryssland med upp till 100 miljoner euro, 918 miljoner kronor, som ska användas till miljöprojekt.

EU visade också sin solidaritet med regeringen i Skopje. Makedonien (FYROM) får dessutom ytterligare 180 miljoner kronor i bistånd från EU förutom det ekonomiska stöd som redan beviljats.

Statsminister Göran Persson fick uppdraget att för EU:s räkning besöka Nord- och Sydkorea för att uttrycka unionens stöd för fredsprocessen.

Det första av flera toppmöten

Mötet i Älvsjö var det första i en serie av toppmöten som ska förverkliga den målsättning som slogs fast i Lissabon för ett år sedan.

- I Lissabon lade vi grunden. I Stockholm byggde vi den första av tio våningar, sade Göran Persson på den avslutande presskonferensen på toppmötet.

- För att nå denna målsättning krävs en dubbel ansats: Å ena sidan att reformera den europeiska ekonomins sätt att fungera. Å andra sidan att modernisera den europeiska sociala modellen.

Samtliga 15 EU-nationer är eniga om att de övergripande målen förutsätter dels att unionen och medlemsstaterna binder sig vid målet om full sysselsättning, dels att ett dynamiskt EU måste bestå av aktiva välfärdsstater.

Här är slutsatserna från toppmötet:

Caroline Olsson