De här besluten fattades på mötet

NYHETER

Aftonbladet har sammanfattat besluten under EU-toppmötet.

Slutsats: överens om det mesta.

Men fortsatt bråk om framför allt avregleringen av el- och gasmarknaderna.

Nu hoppas EU:s ordförande Göran Persson att pusselbitarna faller på plats till toppmötet i Göteborg i juni.

Sysselsättningen År 2005 ska 67 procent av den arbetsföra befolkningen ha jobb - 77 procent bland män, 57 procent av kvinnorna. I åldersgruppen 55-64 år ska 50 procent ha jobb år 2010. Motsvarande siffra i dag är 38 procent.

EU-ländernas värdepappersmarknader ska vara integrerade vid slutet av 2003. Två år senare ska det finnas en gemensam marknad för finansiella tjänster.

Fortsatt avreglering på postområdet.

EU ska stödja den tredje generationens mobiltelefoni, UMTS, och så snart som möjligt fatta beslut om bandvidd.

Ansträngningar för att skapa ett säkrare internet.

En gemensam webbplats med lediga jobb i hela EU ska inrättas.

Göran Persson utsågs att resa till Korea för att bidra till de fortsätta försoningsansträngningarna mellan Nordkorea och Sydkorea. Med på resan, troligtvis före maj månads utgång, följer EU-topparna Javier Solana, hög representant i utrikesfrågor, samt Chris Patten, EU:s utrikeskommissionär.

Medlingsarbete i Mellanöstern. Javier Solana ska besöka området och lämna en rapport till EU-toppmötet i Göteborg i juni.

EU ska verka för att en ny förhandlingsrunda i världshandelsorganisationen WTO ska dras igång.

Mul- och klövsjukan. Nederländerna fick tillstånd att tillgripa nödvaccinering. Och Frankrike och Finland ska skicka extra veterinärer till England.

98,5 procent av EU-direktiven bör införas i den nationella lagstiftningen.

Fortsatta förbättringar när det gäller handikappfrågor och jämställdhet, inklusive barnomsorgen och lika lön mellan könen.

Tillsättandet av en arbetsgrupp för att granska vilka hinder som finns för människor för att söka och ta jobb i andra EU-länder.

900 miljoner kronor i lån till Ryssland för miljöåtgärder.

... och det här kom de inte alls överens om

Leif-Åke Josefsson