Hans identitet ska skyddas

Livstidsdömde Tony Olsson känner sig hotad

NYHETER

Den livstidsdömde mördaren Tony Olsson har fått skyddad identitet.

Anledningen: han känner sig hotad.

- Man kan fråga sig varför Tony Olsson måste ha den här typen av skydd, säger Birger Gustinger, vice ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund.

Foto: STEFAN NILSSON
DÖMD FÖR POLISMORDEN Tony Olsson som är dömd för polismorden i Malexander har fått skyddad identitet. Han säger att det är massmedias bevakning som är orsaken till att han begärt skyddet.

Antalet svenskar med skyddad identitet har ökat kraftigt. I dag har drygt 7 600 svenskar skyddade personuppgifter.

De allra flesta är brottsoffer. Misshandlade eller förföljda kvinnor.

Men även kriminella, som Tony Olsson, dömd för polismorden i Malexander, begär skydd. Under de senaste fem åren har Kriminalvårdsstyrelsen noterat 250 personer på anstalter och inom frivården som fått skyddad identitet.

"Många hyser agg mot honom"

Enligt Christer Isaksson, säkerhetsansvarig på Kriminalvårdsstyrelsen, finns det en tydlig hotbild mot Tony Olsson.

- Många i samhället hyser agg mot honom och hans medbrottslingar. Hotbilden finns även inne på anstalten, säger han.

Tony Olsson säger genom sin advokat till radioprogrammet Efter tolv att det är massmediernas bevakning som är orsaken till att han begärt skyddad identitet.

Men många är kritiska till att kriminella får samma skydd som brottsoffer.

- Man kan fråga sig varför Tony Olsson måste ha den här typen av skydd. Det känns egendomligt när han sitter inlåst, säger Birger Gustinger, vice ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund.

"Det daltas för mycket"

Det är Skattemyndigheten som prövar om sekretessbelagda personuppgifter får lämnas ut.

Birger Gustinger menar att när kriminella har skyddad identitet kan brottsutredningar försvåras.

- Polisen får inte tillgång till personuppgifter under helger när inte Skattemyndigheten är på plats, säger han.

Helen Borén, före detta fru till den mördade polisen Olle Borén, tycker inte att Tony Olsson bör ha skyddade personuppgifter.

- Har man begått så grova brott så ska man inte få skyddad identitet. Det daltas för mycket med de här brottslingarna, säger hon.

Det finns tre typer av skydd:

Anna-Maria Wiklund