Äldrepengen ska ge gamla valfrihet

1 av 2 | Foto: ANDERS DEROS
FÅR SJÄLVA BESTÄMMA Den borgerliga majoriteten i Stockholm har lämnat in ett förslag om äldrepeng. Grundtanken är att alla som har hemtjänst själva får välja utförare. Förslaget väntas klubbas igenom i juni.
NYHETER

Nu införs äldrepeng i Stockholm.

Men förslaget möts redan av kritik.

- Måste vi tvingas agera arbetsgivare på äldre dar? undrar Ingrid Wentzel på PRO.

Den borgerliga majoriteten i Stockholm stad fortsätter sitt korståg för privatisering och valfrihet.

Nu har turen kommit till äldrevården.

I går lämnade de in ett förslag till äldrepeng där grundtanken är att alla som har hemtjänst själva får välja utförare.

- Det är dags att myndighetsförklara de äldre, säger borgarrådet Birgitta Rydell (fp).

Pilotverksamhet i fyra stadsdelar

Förslaget, som är på remiss, väntas klubbas igenom i juni. I september drar pilotverksamhet i gång i fyra stadsdelar (Katarina-Sofia, Liljeholmen, Älvsjö och Östermalm) och till årsskiftet sjösätts reformen i hela staden.

Till en början omfattar den hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice. Fullt utbyggd ska den även gälla boende och omsorg av funktionshindrade.

- Man kan till exempel tänka sig att hemtjänst på våra stora invandrarspråk blir en enorm konkurrensfördel, säger Birgitta Rydell.

Men på Pensionärernas Riksorganisation (PRO) är ombudsman Ingrid Wentzel skeptisk.

Dels för att äldre och handikappade ska tvingas välja, dels för att det ändå inte finns så mycket att välja på.

"Brist på resurser"

- Det stora problemet i dag är inte brist på valfrihet utan brist på resurser. Det spelar ingen som helst roll om jag har en vårdcheck när det ändå inte finns tillräckligt med resurser, säger hon.

I stället för en "peng"-reform borde staden därför göra vårdyrket mer attraktivt genom att satsa på utbildning, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

- Bästa sättet att öka valfriheten är att öka tillgången på utbildad personal - inte att tvinga de äldre att agera som arbetsgivare, säger Ingrid Wentzel.

...men PRO kritiserar förslaget

Olle Castelius