Det pekar åt fel håll, Ringholm

Men framtiden ser ändå ljus ut för den svenska ekonomin

NYHETER

USA.

Japan.

Och vi själva.

Så ser hoten mot den svenska ekonomin ut.

Foto: KALLE ASSBRING
KOLLA KURVORNA Kronan faller och börsen går ned - medan antalet uppsägningsvarsel ökar dramatiskt. Men finansministern kan ändå se optimistiskt på framtiden - det är inget större fel på svensk ekonomi.

Kurvorna har vänt åt fel håll. Börsen tog visserligen ett jätteskutt upp i går men har fallit sedan nyår, en dollar kostar mer än tio kronor och varslen om uppsägningar ökar dramatiskt även om nivån fortfarande är mycket låg.

Trots det har finansminister Bosse Ringholm, som just nu förhandlar om vårbudgeten med vänsterpartiet och miljöpartiet, anledning att se ljust på framtiden. Enligt en ny prognos från Konjunkturinstitutet uppfylls regeringens sparmål med råge.

När de planerade avbetalningarna på statsskulden gjorts återstår ändå 34 miljarder i år och 33 miljarder nästa år att använda till något trevligt. Exempelvis sänkta skatter eller förbättrad statlig service som färre hål i vägarna.

Men den ekonomiska himlen är alltså inte molnfri.

Under den senaste veckan har två konjunkturprognoser presenterats, Konjunkturinstitutets och LO:s. Det ser betydligt dystrare ut nu än det gjorde så sent som i höstas.

Största faran är vi själva

Den främsta förklaringen är nergången i USA och oron i Japan. De representerar hälften av industrivärldens samlade ekonomi. Viker kurvorna där drabbas alla andra.

Men den största faran är vi själva. Hälften av den svenska bruttonationalprodukten består av privat konsumtion. Håller konsumenterna för hårt i plånboken minskar den ekonomiska tillväxten direkt.

Risken är överhängande att vi kommer att vara alltför snåla för vårt eget bästa. Det ekonomiska humöret tar stryk när Ericsson och andra varslar, när börsen faller och importvarorna blir dyrare.

Men i grunden är det faktiskt inget större fel på svensk ekonomi. I jämförelse med djupdykningen i början på 1990-talet är det här småpotatis. Det är en ekonomi på högvarv som växlar ner till ett lugnare tempo.

Prognosmakarna kan få räkna om

Förutsättningen är dock att vi inte snålar för mycket och att nergången i USA och Japan inte blir värre än man tror. Inträffar det kommer prognosmakarna tvingas revidera siffrorna en gång till.

Priserna

Jobben

Räntorna

Lönerna

Lena Mellin