Nu flyttar sjuksköterskorna hem till Sverige

NYHETER

Flyttströmmen av läkare och sjuksköterskor har vänt.

Enligt en ny rapport från utbildningsdepartementet kommer allt fler utflyttad vårdpersonal nu hem igen.

Foto: AFTONBLADET BILD
Högre lön lockar hem vårdpersonalen.

Från mitten av 1980-talet till sent 1990-tal var det fler sjuksköterskor som flyttade utomlands än flyttade tillbaka. I de flesta fall flyttade de till andra nordiska länder. Detsamma gäller de utflyttade läkarna skriver tidningen Landstingsvärlden i sitt senaste nummer.

Läkarförbundet uppger att mellan 700 och 900 svenska läkare arbetat i Norge under perioden.

Privatekonomin uppgavs vara det allra främsta skälet till utlandsflytten. Tyngst vägde möjligheten att få jobb och högre lön.

Fler flyttade hem än utvandrade

1998, då arbetsmarknaden blivit mer lättillgänglig, lönerna skjutit i höjden och det ljusnat för den svenska ekonomin, vände flyttströmmen visar rapporten.

Under 1999 utvandrade 307 svenskfödda sjuksköterskor medan 391 flyttade hem igen. Och i statistik för mars i år var 690 svenskfödda läkare registrerade som arbetande i Norge.

Caroline Hougner