Klart i morse för höjd föräldrapenning

Budgeten manglades i natt

NYHETER

Nästa år höjs lägsta föräldrapenning till 120 kronor.

De sämst betalda arbetslösa får också ett lyft.

Mer än så ville inte budgetförhandlarna avslöja sent i natt.

Tidigt i morse var nattmanglingen på finansdepartementet ännu i full gång.

Klart stod ändå att garantinivån i föräldraförsäkringen höjs redan nästa år.

Beslutet gynnar framför allt studenter med barn. Ersättningen höjs från dagens 60 kronor per dag till 120 kronor nästa år.

Sjukersättning kan höjas

I vårens budgetförhandlingar är det vänsterpartiet och regeringen som är mest överens.

De vill båda höja taket i föräldra- och sjukförsäkringen från 7,5 till 10 basbelopp.

Det skulle innebära att högsta ersättningen för sjuka höjs från dagens 580 kronor till 780 kronor per dag.

Maxtaxa för äldreomsorg

Regeringen och v är också överens om att införa maxtaxa för äldreomsorgen och en "kvar-i-plånboken-garanti" för de äldre.

De vill också reformera arbetsskadeförsäkringen som i dag missgynnar kvinnor och göra fackföreningsavgiften avdragsgill. Men då gäller det att få med mp på noterna.

Vill öka biståndet

Vänsterpartiet och miljöpartiet är dock överens på en punkt.

Biståndet måste höjas till en procent av bruttonationalprodukten senast år 2005, något som regeringen ännu inte är med på.

I eftermiddag väntas partierna presentera resultaten av förhandlingarna.

Jessica Ritzén