Telia säljer åtta bolag med 5000 anställda

Aktierna värderade till över en miljard

NYHETER

STOCKHOLM

Telia säljer åtta bolag inom dotterbolaget Telia Enterprises till Industri Kapital. Bolagen har tillsammans 5 622 anställda och aktierna i bolagen är värderade till 1,1 miljarder kronor.

Bolagens sammanlagda nettotillgångar värderas till 3,2 miljarder kronor.

De åtta bolag som säljs är Swedia Networks, Telia Prosoft, Respons, Validation, Telia Swedtel, Telia Dokumentation, Multicom Security och TA Teleadress Information, samt bolagens respektive dotterbolag.

Genom avtalet kommer Telia att äga 49 procent av bolagen, och Industri Kapital resterande 51 procent.

Försäljningen är "ett led i fokuseringen på kärnverksamheten", skriver Telia i ett pressmeddelande.

Efter försäljningen har Teliakoncernen drygt 25 000 anställda.

TT