”Släpp hasch fritt för eget bruk”

Två av tio läsare som röstat vill göra hasch lagligt

NYHETER

Nära 23 procent av Aftonbladets nätläsare anser att det borde vara lagligt att inneha hasch för eget bruk.

- Jag kan tänka mig att det framför allt är unga personer som har den åsikten, säger generaldirektören för Folkhälsoinstitutet, Gunna Ågren.

Drygt 23 000 av Aftonbladets nätläsare hade vid 22-30-tiden svarat på frågan om de anser att det borde vara lagligt att inneha hasch för eget bruk. 22,9 procent ville se en legalisering av drogen, drygt 77 procent anser att det fortfarande ska vara straffbart att inneha hasch för eget bruk.

Generaldirektören för Folkhälsoinstitutet, Gunnar Ågren och Björn Hibell, vd för centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning menar att resultatet av undersökningen är intressant, även om aftonbladet.se:s läsare inte är något objektivt urval av landets befolkning.

- Frågan besvaras naturligtvis bara av de som vill svara. Men trots detta är resultatet intressant, eftersom det ger en bild av attityden till droger hos era läsare, säger Björn Hibell.

- Min uppfattning är att den svenska befolkningen anser att den svenska narkotikalagstiftningen är bra som den är i dag. Men en del, framför allt unga, har nog en mer liberal inställning till droger i allmänhet. Det tyder även våra undersökningar på, säger Gunnar Ågren.

Claes Thunblad