Margot läxar upp Bush i miljöfrågor

1 av 2 | Foto: AP
Oense om utsläppen USA:s president George W Bush får besök av EU:s miljökommissionär Margot Wallström nästa vecka. Anledningen är att hans regering inte är särskilt intresserad av att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Något som USA och EU kommit överens om tidigare.
NYHETER

BRYSSEL

Nu startar Margot Wallström krig - mot Bush i USA.

Nästa vecka reser hon dit för att tala den nya amerikanska regeringen till rätta.

Ämne: utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

– Det är extremt oroande. Nästa vecka åker vi till Washington för att tala med så många som möjligt i president Bushs administration, säger Margot Wallström.

Bakgrunden är följande: 1997 enades över 100 länder i japanska Kyoto om att skära ner sina utsläpp av växthusgaser. Jämfört med 1990 skulle USA skära ner med sju procent till 2010, EU med åtta procent.

Kom inte överens om genomförandet

I november misslyckades länderna om att komma överens om hur detta skulle genomföras. Och i går meddelade den amerikanska regeringen att den överhuvudtaget inte tror på Kyotoförhandlingarna för att minska utsläppen av koldioxid.

– Kyotoprotokollet är det enda vi har att bygga på. Om man inte fortsätter de här förhandlingarna förlorar vi många år. Det har miljön inte råd med, säger Margot Wallström.

USA står för en fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser. På kort sikt är det dyrt att minska växthusgaserna. När ekonomin viker i USA är det ingen högprioriterad fråga. George Bush har dessutom alltid stått oljeindustrin nära. Den har inte något intresse av att minska utsläppen.

Med Margot Wallström, EU:s miljökommissionär, följer miljöminister Kjell Larsson - eftersom Sverige nu är ordförande i EU - liksom den belgiske miljöministern som tar över ordförandeklubban i sommar.

Ville köpa andra länders rättigheter

När klimatförhandlingarna bröt samman i november var en av orsakerna att USA ville att man i stor skala skulle få köpa rättigheter till utsläpp från andra länder, ofta utvecklingsländer. På så sätt får man möjlighet att överskriva den kvot man tilldelats för egen del. EU var emot detta.

– Men eftersom amerikanarna uppenbarligen är oroade över kostnaderna måste vi diskutera utsläppsrättigheterna. Men vi kommer alltid att kämpa mot regler som har stora kryphål, säger Margot Wallström.

Emily von Sydow