Oljeutsläppet hotar tiotusentals fåglar

Kapten på svenskt fartyg: Jag såg döende svanar överallt

1 av 4 | Foto: AP
En av de tiotusentals fåglar som drabbats av oljeutsläppet vid danska sydkusten.
NYHETER

GRÖNSUND/ STOCKHOLM

Tiotusentals fåglar i området kring ön Falster och Mön hotas av oljeutsläppet från oljetankern Baltic Carrier

På fredagen hade oljan nått fram till öarnas strandlinjer.

Enligt uppgifter från Danmarks ornitologiska förening finns det omkring 10 000 fåglar i området. Exakt hur många som skadats är svårt att bedöma - uppgifterna var på fredagen mycket motstridiga.

Världsnaturfonden (WWF) beräknade att omkring 1 000 fåglar fallit offer för oljeutsläppet, men senare uppgifter från de danska myndigheterna på Falster talade om endast 70-80 oljedöda fåglar.

Kapten Claes Löwdahl på det svenska miljöfartyg som befann sig i sundet mellan Falster och Mön sade till TT att det i ögonblicket var svårt att uppskatta skadorna - det tar tid innan skadade fåglar avlider.

Svårbedömt

På morgonen berättade han att man kunde se döende svanar överallt i området. På eftermiddagen var det omöjligt att bilda sig en klar uppfattning om läget. Hela området var insvept i tjock dimma med mindre sikt än 50 meter.

Det var dock lugnt väder i området och man arbetade för fullt med rensa stränderna på Falster och Mön från olja som flutit iland.

Den största delen av oljan har flutit i land på Bogö och Farö, ett par mindre öar nära Mön inne i sundet mot den danska skärgården. I sundet mellan Falster och Mön är oljan svår att nå från land, då kustlinjen består av otillgängliga sumpmarker. Därför bogserar man ut stora sjok olja till havs för att där lyfta upp dem med grävskopor ombord på oljesaneringsfartygen. Tillsammans med det svenska fartyget arbetar fyra danska och ett tyskt fartyg med att ta hand om oljan.

Försvunnen olja

Den största delen av oljan som läckte ut från Baltic Star har försvunnit. Räddningsledningen antar att det mest har sjunkit ner under havsytan, vilket gör att oljan kan flyta runt i veckor innan den upptäcks.

I dagsläget arbetar omkring 200 man på land med att rensa stränderna från olja, rapporterar Ritzau. Arbetet väntas pågå hela helgen.

Oljetankern Baltic Star kolliderade natten till torsdagen med lastfartyget Tern i den intensivt trafikerade farleden mellan södra Danmark och Tyskland, i den så kallade Kadettrännan.

Baltic Carrier hade omkring 25 000 ton brännolja ombord. Ingen människa skadades vid olyckan men upp emot 1 500 ton brännolja läckte ut. Det är den största oljeolyckan i Danmarks historia.

Lars Björk/TT