Göran Persson lättad över gripandet

”EU:s påtryckningar och USA:s ultimatum har påverkat Belgrad”

NYHETER

- Jag känner lättnad. Detta är en obeveklig process som kommer att sluta i Haag.

- Om de jugoslaviska myndigheterna har problem, vilket de kan ha, med juridiska tolkningar, så är det ändå inte så att det i slutänden kommer att ta över det internationella samfundets legitima krav att han ska rannsakas i internationell domstol.

Det var statsminister Göran Perssons kommentar till TT på söndagsmorgonen till gripandet av Milosevic.

Göran Persson tillsammans med Jugoslaviens nye president Vojislav Kostunica i mars.

Han ansåg det helt klart att USA:s ultimatum påverkat Belgrad, tillsammans med EU:s påtryckningar.

- Hade vi inte tryckt på så hårt politiskt så hade det amerikanska hotet varit verkningslöst.

President Vojislav Kostunica var "mycket väl medveten om den dramatik som låg i datumet 31 mars" då han hade ett samtal med Persson i Stockholm i januari, sade statsministern i telefon till TT, med syftning på den amerikanska tidsgränsen efter vilken hjälpen från USA skulle dras in om inte Milosevic gripits.

- Hela Jugoslavien orienterar sig nu tillbaka mot Europa. Där hör det hemma.

Nödvändigt med Haag-domstol

Persson betonade att det är nödvändigt att Milosevic ställs till svars också för krigsförbrytelser i FN-tribunalen i Haag. Men han ville inte uttala sig om när trycket mot Jugoslavien kan leda till att Milosevic kommer till Haag.

TT: Vad kan Sverige som ordförande i EU göra för att åstadkomma detta?

- Vi ska avhålla oss i Europa från direkta påtryckningar, svarade Persson.

Det blir inte tal om något ultimatum om indragen hjälp från EU:s sida, trots verkningen av USA:s ultimatum, klargjorde han. Det vore inte rätt att utsätta svältande och frysande människor i Jugoslavien för risken att hjälp dras in. Han tror att politiska påtryckningar och konstruktivt samarbete kommer att leda till att en opinion för utlämning växer fram inom landet.

TT: Vad blir Sveriges och EU:s nästa konkreta steg?

- Vi kommer att ha någon form av direktdialog under den kommande veckan. Exakt i vilken form vet jag inte. Det är möjligt att jag ringer upp president Kostunica.

Kostunica sade vid besöket i Sverige att Belgrad vill samarbeta med domstolen i Haag, men i korrekta former. Han hänvisade till att lagarna i Jugoslavien inte tillåter en utlämning, men sade att nya lagar kan stiftas.

TT