Siw Persson makt- faktor i riksdagen

Avhoppade folkpartisten kan avgöra mellan blocken

NYHETER

Siw Perssons avhopp från folkpartiets riksdagsgrupp kan i speciella situationer ge henne en avgörande maktposition.

Som så kallad vilde utanför partierna står hon fri från normal partitrohet och kan välja att lägga sin röst så att hon blir tungan på vågen mellan blocken.

Foto: LOTTE FERNVALL
Siw Persson har anklagat polis och åklagare i Malmö för att vara korrumperade. JK har utrett och fann inget stöd för hennes anklagelser. Siw Persson, som blivit riksbekant för sin kamp mot mc-brottsligheten, vägrar lämna sin plats i riksdagen och fortsätter som politisk vilde.

SVT:s Aktuellt uppmärksammade på söndagen att socialdemokraterna och vänsterpartiet bildar majoritet - 175 röster mot 174 - om Siw Persson väljer att stödja dem. Förutsättningen är förstås att miljöpartiet slår följe med de borgerliga.

Eftersom s, v och mp samarbetar nära om budgeten samt åtskilliga andra frågor röstar ledamöterna från dessa tre partier - tillsammans blir de 190 - för det mesta likadant.

Men det finns undantag. Mest känt är miljöpartiets övertygelse att särskilda turordningsregler bör gälla för småföretag. Tillsammans med de borgerliga genomdrev de den ändringen i opposition mot s och v. I ett antal mindre frågor har också denna konstellation vunnit vid omröstningar.

Svårt i praktiken

Men om nu Siw Persson i en sådan situation skulle välja att stödja s och v får den sidan majoritet med en rösts marginal. Skulle hon lägga ned rösten blir det 174-174.

I praktiken fungerar dock denna matematik långt ifrån alltid. Mycket ska stämma för att det "ska bli rätt". Alla måste till exempel trycka på rätt knapp från sin utgångspunkt. Kvittningen, det vill säga att lika många får vara frånvarande från varje block, ska också stämma.

Här finns många möjligheter att det blir fel, vilket ständigt illustrerades vid den så kallade jämviktsriksdagen 1973-1976. Och mycket bättre var det inte 1979-1982 då de borgerliga hade 175 mandat mot 174 för s och v.

I slutet av den perioden beslöt man att lika röstetal inte skulle leda till lottning. Ärendet sändes i stället tillbaka till utskottet och kom sedan tillbaka för ny röstning. Om det blev lika röstetal även då måste dock lottning ske.

Sällan långlivat

De som efter kontroverser med sitt parti blivit vildar brukar snart upptäcka att de är ganska maktlösa. De kan profilera sig på ett sätt som väcker medieintresse, men det blir sällan långlivat.

Visst kan de uppstå situationer där Siw Persson kan få ett avgörande inflytande. Men regeringen kan knappast lägga fram ett viktigt förslag och, ens efter uppgörelse med henne, lita till att det verkligen går igenom. Även om hon stöder det återstår all osäkerhet i röstningsproceduren.

När det gäller det senaste oenigheten om taken i socialförsäkringarna mellan s och v å ena sidan och mp å den andra förefaller statsminister Göran Persson helt inställd på att göra den till en kampanjfråga i valet 2002. Den höjda ersättningen ska träda i kraft först under 2003. Det innebär att saken avgörs först efter valet, och då vet ingen hur styrkeförhållandena ser ut.

Lillemor Melsted/TT