Han ska få UD att stoppa Lundin Oil

Mark Curtis till hårt angrepp mot Carl Bildt: Han är inte trovärdig

1 av 2 | Foto: ROGER SCHEDERIN
VILL STOPPA SVENSK OLJESKANDAL Mark Curtis, språkrör för en kristen hjälporganisation, menar att bevisen mot Lundin Oil är överväldigande:"Bolaget är ansvarigt för massiva brott mot de mänskliga rättigheterna i Sudan", säger han.
NYHETER

I dag uppvaktar Mark Curtis den svenska

regeringen som rep-

resentant för en internationell kristen hjälporganisation:

- Vi vill genom svens-ka utrikesdepartementet sätta press på

Lundin Oil så att de omedelbart stoppar sina investeringar i Sudan.

Carl Bildt får också hård kritik.

Mark Curtis är språkrör för Christian Aid, som har säte i London, och menar att det inte går att uppnå ett fredsavtal så länge Lundin Oil och andra oljebolag fortsätter med sin verksamhet i södra Sudan.

- Oljebolagen, som har stort inflytande på regeringen i Sudan, visar att de inte accepterar regeringens brott mot mänskliga rättigheter i oljeområdena om de stoppar verksamheterna.

Och om Lundin Oil inte vill sluta?

- De har inget val, säger Mark Curtis. Det finns flera samstämmiga rapporter från FN, Amnesty International och kanadensiska Hawker-kommissionen.

- Vi behöver inte fler bevis. Lundin Oil är ansvariga för massiva brott mot de mänskliga rättigheterna i Sudan.

Ansvariga för tvångsflyttningar

Mark Curtis menar att Lundin Oil och andra oljebolag är ansvariga för tvångsförflyttningarna av människor, brända och avfolkade byar - allt för att oljebolagen ska kunna bygga sina oljevägar.

Finns det någon tvekan om att Lundin Oil arbetar i de områden där människor drabbats?

- Det är ingen tvekan om det, säger Mark Curtis. FN-rapportörerna har namngett byar och områden och de är alla i Lundin Oils koncessionsområde.

Stark kritik mot Bildt

Kritiken från Mark Curtis mot Carl Bildt är också mycket hård:

- Carl Bildt bör använda sitt inflytande i Lundin Oil och visa att han inte är en försvarare av brott mot mänskliga rättigheter.

- Bildt är inte trovärdig om han inte erkänner tvångsförflyttningarna av människor. Jag har svårt att se hur han kan ha kvar sitt FN-uppdrag.

Christian Aid och Mark Curtis har vid flera tillfällen försökt nå både Carl Bildt och Lundin Oil för samtal - utan resultat.

"Det är bara en kampanj"

Carl Bildt är upprörd över Mark Curtis kritik:

- Han har inte på något sätt försökt nå mig. Mina adresser är kända. Och det går att lämna meddelanden på många ställen. Det har inte funnits antydan till kontaktförsök från hans sida.

Bildt säger att Curtis information inte stämmer.

- Människor som sedan lång tid varit på platsen, och som bland annat intervjuats i svensk tv, redovisar i stället hur människor flyttar till dessa områden.

- Mark Curtis är mer intresserad av att driva kampanj mot mig. Han verkar inte riktigt veta vad som håller på att ske i Sudan.

Ian Lundin, Lundin Oil:

- Rapporterna som Christian Aid hänvisar till är helt fel. Jag var där själv förra veckan, byarna är inte nedbrända och det fanns människor där.

FOTNOT: Christian Aid står för ett fyrtiotal kristna församlingar och organisationer. De har verksamhet i 60 länder och har verkat i Sudan i snart 30 år.

Skandalen dag för dag

OLJESKANDALEN

Ulla-Lene Österholm