Kobragift kan bota sjuka i Creutzfeld-Jakobs sjukdom

Nu ökar hoppet för de som drabbats av galna ko-sjukans mänskliga form

NYHETER

Hoppet ökar om att kunna bota Creutzfeld-Jakobs sjukdom, den mänskliga varianten av galna ko-sjukan.

Försök på möss har hittills gett goda resultat.

Botemedlet? Kobragift.

I England, som även drabbats värst i Europa av galna ko-sjukan, har ett 50-tal människor redan avlidit i Creutzfeld-Jakobs sjukdom.

Hittills har inget botemedel funnits mot den dödliga sjukdomen.

Men nu ökar hoppet, skriver New Scientist.

Två skilda forskarteam, ett i Edinburgh i Storbritannien och ett i Zürich, Schweiz, har kommit fram till i stort sett samma slutsatser.

Proteinet prion är i normala fall ofarligt, men kan i vissa fall ändra form och bli skadligt.

Prionsjukdomar startar vanligtvis när offret får i sig ämnen från ett djur som bär på galna ko-sjukdomen. Prionerna förökar då sig själva och hopar sig slutligen i hjärnan, där de är dödliga. En välkänd prionsjukdom är förutom galna ko-sjukan också scrapie.

Försenar och blockerar

En speciell process påverkar immunsystemet och "hjälper" på så vis prionerna att orsaka sjukdomen.

Försök på möss, som forskarteamen har utfört, pekar på att gift från kobraormar försenar och i vissa fall även blockerar den processen.

I djurförsöken försenades sjukdomsutbrottet med nästan en månad, vilket är länge när det handlar om möss.

Stämmer forskarteamens slutledningar kan vi i framtiden ha ett botemedel mot Creutzfeld-Jakobs sjukdom, skriver New Scientist.

Maria Saving