Licensreglerna klara för EU:s mobiloperatörer

Konkurrens och översyn underlättas

1 av 2 | Foto: Peter Kjellerås
Kommunikationsminister Björn Rosengren är nöjd med de nya beslut som tagits.
NYHETER

LUXEMBURG

EU:s teleministrar enades på onsdagen om nya villkor för mobilteleoperatörer.

Förutom tydligare regler för licenser lades grunden för ett helt nytt ramdirektiv som ska förenkla översyn och underlätta konkurrens.

– Det var längesedan vi fattade så många beslut. Jag är mycket glad, sade näringsminister Björn Rosengren efter mötet.

Förra sommaren presenterade EU-kommissionen fem nya direktivförslag och ett utkast till ramdirektiv för telesektorn.

Två av direktiven välsignades i politiska överenskommelser på onsdagen. Det ena rör harmoniserade villkor för utfärdande av nya licenser för mobilteleoperatörer. Det andra slår fast bestämmelser för hur nya företag ska få access till marknaden.

Ersätter nuvarande lagar

Båda direktiven ersätter nuvarande EU-lagstiftning och kommer att antas formellt vid teleministrarnas nästa möte i juni.

– Vi hade efterlyst harmonisering och konvergens, och det nådde vi, sade den finländske EU-kommissionären Erkki Liikanen.

Under mötet enades ministrarna även om tydligare definitioner av vad som utgör en dominerande ställning på marknaden.

Eftersom många av dagens operatörer är före detta monopolföretag är en tydlig definition något av en förutsättning för att EU:s konkurrenslagstiftning ska kunna tillämpas korrekt.

Till en början begränsas dock EU-kommissionens möjligheter att ingripa på flera punkter. Istället för att få vetorätt över nationella beslut, vilket Liikanen hade krävt, får EU-kommissionen nöja sig med att rådfrågas om nationella konkurrensmyndigheter vidtar åtgärder som kan strida mot unionens regelverk.

Bakslag för industrin

Resultatet är ett bakslag både för EU-kommissionen och industrin, som har varnat för att bristen på harmonisering kan leda till att reglerna tillämpas olika i unionens femton medlemsländer.

– Vi visste att det skulle bli svårt, och det blev det, sade Liikanen.

Han uteslöt dock inte att vissa ändringar kan göras vid den förlikning mellan ministerrådet och EU-parlamentet som stundar senare i år.

Institutionerna måste vara ense för att reglerna ska kunna träda i kraft.

– Jag hoppas fortfarande att åtminstone något ska gå att justera, sade Liikanen.

Jonas Lindgren/TT