Privat socialtjänst bryter mot grundlagen

NYHETER

Privatiseringen av socialtjänsten är inte förenlig med grundlagen.

Det slog justitieombudsmannen (JO) fast igår.

Trots det har Stockholms kommun bestämt att lägga utredningar inom socialtjänsten på entreprenad.

- Beskedet var väntat, så här i efterhand kan man bara konstatera att fullmäktige skulle inväntat JO:s uttalande, säger oppositionsborgarrådet Leif Rönngren (s).

Peter Bjurbo