Sluta deppa - så bra är Sverige

NYHETER

Sluta börsdeppa!

Det mesta i svensk ekonomi är faktiskt bra.

Tillväxten är helt normal, arbetslösheten sjunker kraftigt och vi har mer pengar i plånboken.

Börsbolagen varnar för sjunkande vinster, kurserna rasar, bilförsäljningen minskar och varslen ökar. Oroande uppgifter som dominerat nyheterna om den svenska ekonomin.

Men det är en fragmentarisk bild. I verkligheten går det nämligen ganska bra. I alla fall än så länge.

Tillväxten

De färskaste siffrorna visar att bruttonationalprodukten ökade med 2,6 procent jämfört med samma period förra året. Det betyder att tillväxten varken är hög eller låg. Den är fullständigt normal.

Arbetslösheten

I februari hade ytterligare 135 000 personer arbete jämfört med samma tid förra året. Arbetslösheten hade minskat med 21,5 procent.

Det är det grundläggande beviset för att det ännu inte är någon kris. Alltfler kan betala sina räkningar med egna pengar.

Också de som utbildas av Ams får jobb. Förra året fick 70 procent av dem som slutförde arbetsmarknadsutbildningar jobb. Det var den högsta andelen på elva år.

Lönerna

Enligt de senaste uppgifterna ökade lönerna för privatanställda industriarbetare med 2,6 procent under året. Privatanställda tjänstemän fick ännu mer, 3,9 procent.

Med tanke på att priserna bara ökat med 1,6 procent under samma tid så har vi alltså mer pengar att röra oss med än för ett år sedan.

Enligt LO-ekonomerna har en genomsnittssvensk i dag mellan 3 500 och 4 000 kronor mer i plånboken jämfört förra året. Efter skatt, märk väl.

Konsumtionen

Omsättningen i detaljhandeln ökade i januari med 4,9 procent. Det är glädjande. För att de ekonomiska hjulen ska rulla krävs nämligen inte bara att reallönerna ökar. Vi måste handla för dem också, inte stoppa pengarna i madrassen.

Bostadsbyggandet

Byggindustrin är en viktig motor i det ekonomiska maskineriet. Den kräver mycket folk och mycket kapital och sysselsätter fler än dem som håller på med själva bygget, exempelvis åkerier och kökstillverkare. Förra året ökade bostadsbyggandet med 19 procent jämfört med året innan.

Småföretagen

Enligt den nya Småföretagarbarometern, publicerad i går, ökar orderingången till mer än hälften av småföretagen. Elva procent redovisar att orderna minskat. 30 procent planerar för nyanställningar, 61 procent tror att personalstyrkan kommer att förbli intakt under den närmaste tiden.

Låga räntor

Det är inte särskilt dyrt att långa pengar. Den svenska styrräntan är fyra procent. Det innebär att realräntan, den del av räntan som återstår sedan prisökningarna räknats bort, ligger kring två procent. Det är inte särskilt mycket.

Statens finanser

Nya prognoser från Ekonomistyrningsverket visar att överskottet i statens affärer blir hela 59 miljarder kronor i år. Det är 16 miljarder mer än man trodde i höstas. Ökningen är inte kattskit, det motsvarar hela föräldraförsäkringen.

Kort sagt, den som inte vill bli uppskrämd behöver inte bli det. Det mesta är faktiskt bra. I alla fall än så länge.

Genomsnitt: