”Reaktorn farligare än kärnvapnen”

Svenska experter skeptiska till uppgifter om missilerna

NYHETER

Svenska experter är skeptiska till uppgifterna om att det skulle finnas taktiska kärnvapen ombord på den havererade ryska ubåten Kursk. Ryssland och USA kom för ett tiotal år sedan överens om att inte ha med sådana kärnvapen på fartyg.

Eventuella misslier på ”Kursk” utgör mindre fara än kärnreaktorn som drev fartyget, anser Lars Wigg, forskare vid Totalförsvarets forskningsanstalt.

Om Kursk ändå hade kärnvapen ombord skulle det betyda ett brott mot en ömsesidig överenskommelse och det är svårt att se varför Ryssland skulle tycka att det var nödvändigt.

Forskaren Lars Wigg vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) säger att det enda skäl han kan se skulle kunna vara att en omdömeslös befälhavare tog ombord kärnvapen för att besättningens kunskaper om hanteringen av kärnvapen skulle hållas vid liv.

Plats för 24 kryssningsrobotar

Kursk var en attackubåt med utrymme för 24 kryssningsrobotar på med en sprängkraft motsvarande 500 kiloton vardera, i första hand avsedda att slå ut amerikanska hangarfartyg. Dessutom kunde Kursk ta kärnvapenbestyckade torpeder.

Farorna förknippade med Kursks sänkning är bara marginellt större om det fanns kärnvapen ombord.

Missilerna ofarliga

– Överlevde stridsspetsarna de två explosionerna i Kursk lär de vara ofarliga också på havsbottnen, säger Wigg.

Då är riskerna större med den kärnreaktor som drev ubåten. Men även de riskerna är begränsade, det finns dussintals kärnreaktorer på havets botten som inte har vållat några påvisbara skador.

Reaktorer dumpas avsiktligt

Många reaktorer har avsiktligt dumpats i havets djup och det har dessutom inträffat en rad olyckor som gjort att kärnvapen hamnat på havsbottnen.

De flesta kärnvapnen och reaktorerna ligger på stort djup. Men Kursk sjönk i relativt grunt vatten. Finns det kärnvapen ombord kan de locka terrorister att försöka hämta upp dem. Det kan vara en förklaring till att Ryssland lägger ned så stor energi på att bärga Kursk och att ryska fartyg bevakar vrakplatsen.

Vapnen kvar ombord

Även om kärnvapen med kort räckvidd försvunnit från de amerikanska och ryska flottorna finns de ballistiska strategiska kärnvapenrobotarna kvar ombord på ubåtar.

Den amerikanska kärnvapendoktrinen vilar på tre ben, kärnvapen på flygplan, kärnvapen i landbaserade robotar och kärnvapen ombord på ubåtar.

Flottan rostar sönder

Under de senaste åren har den ryska krigsmakten försvagats kraftig. Värst har flottan drabbats, stora delar av den ryska flottan rostar sönder i hamn.

På Sovjettiden fanns taktiska kärnvapen ombord på många fartyg. Till och med en gammal ubåt som U137 hade kärnvapenbestyckade torpeder när hon gick på grund i Blekinge 1981.

MISSILERNA PÅ ”KURSK”

Thomas Höjeberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM