Storföretagen drabbas hårdast av en strejk

Byggnads: Arbetsgivarna ska ta maximal skada

NYHETER

STOCKHOLM

På fredagen lägger fackförbundet Byggnads ett omfattande strejkvarsel.

Det handlar sannolikt om minst trettio väl utvalda byggarbetsplatser runt om i landet.

Syftet är att skapa största möjliga skada för arbetsgivarna.

Drygt 60 000 av Byggnads medlemmar berörs av tvisten med arbetsgivarorganisationerna Byggindustrierna och Maskinentreprenörerna. Men det kommer långt ifrån bli en total strejk där alla medlemmar tas ut.

Redan i måndags meddelade facket att ett formellt strejkvarsel kommer att läggas på fredagen. Under onsdagen och torsdagen samlade förbundet in de 34 lokalavdelningarnas förslag på lämpliga byggarbetsplatser att ta ut i konflikt - en strejk som tidigast kommer att träda i kraft efter påsk om ingen överenskommelse nåtts innan dess.

Jämn spridning

Enligt uppgift till TT talar mycket för en jämn spridning av strejken runt om i landet eftersom i stort sett alla Byggnads 34 avdelningar ska få bidra till konflikten.

Målet är också att gå hårdast åt de stora byggbolagen, Skanska, NCC och Peab, och mot byggarbetsplatser med stor sårbarhet för arbetsgivarna.

Byggindustrierna tycker att Byggnads överreagerat och förstår överhuvudtaget inte varför de tar till strejkvapnet på det här stadiet. Tvisten handlar i huvudsak om vilket lönesystem som ska gälla. Byggnads försvarar sitt ackordssystem med lika lön till alla i bygglaget medan Byggindustrierna vill ha bort ackordet och ersätta det med individuella fasta månadslöner.

Kommission

För att komma förbi oenigheten har arbetsgivarna därför föreslagit att den frågan läggs åt sidan och att en oberoende kommission får se över frågan.

- Varför är Byggnads så rädda för att tillsätta en kommission? Kommer den fram till något man inte gillar är det bara att säga, nej tack!, säger Byggindustriernas vd Bo Antoni.

Arbetsgivarna har erbjudit Byggnads ett tvåårsavtal med sammanlagda löneökningar på 5,7 procent under perioden, vilket är i nivå med löneökningarna inom industrin, enligt Antoni.

Det är inte första gången parterna träter om ackordets vara eller icke vara. Våren 1994 strejkade 5 700 byggnadsarbetare till försvar för ackordet. Då blev strejken enbart några timmar lång innan parterna enades om att en arbetsgrupp även då skulle se över lönesystemet.

Sedan dess har andelen byggarbetare anställda på ackord stadigt minskat. I dag jobbar ungefär var femte med ackords- eller prestationslön.

Olle Lindström/TT