4000 byggjobbare varslas om strejk

243 byggen i hela landet drabbas

NYHETER

Samtidigt som handels pustar ut efter nattens löneförhandlingar rustar byggfacket för nästa strid – byggkonflikten.

I dag varslade Byggnads drygt 4 000 byggnadsarbetre om strejk på 243 arbetsplatser.

- Det är Sveriges Byggindustrier som tvingar oss att ta till den här drastiska åtgärden, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg.

Om ingen överenskommelse nås mellan fackförbundet Byggnads och arbetsgivarna Byggindustrierna och Maskinentreprenörerna, bryter strejken ut natten mellan torsdagen den 19 april och fredagen den 20 april.

4 045 byggnadsarbetare lämnar då sina arbeten på 243 byggarbetsplatser runt om i landet.

- Det var arbetsgivaren som avbröt förhandlingarna, det var de som sade upp avtalet och det var de som varslade om konfliktåtgärder först. Då hade vi inget annat val än att varsla om strejk, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg i en kommentar.

Arbetsgivarnas svar

Tidigare i förmiddags hade arbetsgivaren Sveriges Byggindustrier laddat ytterligare krut till den pågående byggkonflikten. Från den 20 april kommer inga lokala löneförhandlingar att föras mellan arbetsgivarna och Byggnads ombudsmän.

- Varje år sker omkring 50 000 förhandlingar om ackordssytemet på byggarbetsplatser runt om i landet. Den stridsåtgärd vi lagt i dag innebär att de lokala löneförhandlingarn kommer att föras direkt mellan företagen och medarbetarna, säger Christer Flodén, förhandlingschef för Sveriges Byggindustrier.

Hur slår detta mot facket?

- Det här riktar sig enbart mot Byggnads som organisation och försvagar deras roll betydligt, säger Flodén.

Slår hårdast mot storföretagen

Det varsel som Byggfacket lade i dag är tänkt att slå hårdast mot storföretagen, Skanska, NCC, Peab och JM, men även mot enskilda byggarbetsplatser som är speciellt sårbara för arbetsgivarna.

- Vi har hela tiden velat förhandla, men arbetsgivarna verkar ignorera oss. Därför vill vi att strejkvarslet ska kännas ordentligt, säger Monica Swärd pressekreterare vid Byggnads.

Bo Antoni, vd för Byggindustrierna, reagerar starkt på Byggnads varsel

- Strejkhotet är oansvarigt och kommer att drabba hela samhället, säger Antoni i en kommentar.

"Strejken är oansvarig"

- I ett läge när konjunkturen är på väg nedåt är en strejk särskilt allvarlig. Byggindustrin fyller en viktig funktion i samhällsekonomin, och en byggstrejk får allvarliga konsekvenser såväl inom andra branscher som för tredje man. Indirekt drabbas mångdubbelt fler bland exempelvis leverantörer och underentreprenörer, menar han.

Till skillnad mot Handelskonflikten handlar inte byggkonflikten om kronor och ören. I stället handlar det om principer om vilket lönesystem som ska gälla. Facket anser att arbetsgivaren försöker tysta byggnadsarbetarna när det gäller vilka lönesystem som ska gälla.

I de ordkrig som präglat byggkonflikten har facket bland annat beskyllt arbetsgivaren för att vilja omyndigförklara facket.

- Vi har också gjort upp med tre andra arbetsgivare, VVS-installatörerna, glasmästeribranschen och Plåtslageriernas riksförbund. Det visar ju att vi inte är omöjliga att förhandla med, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg.

Lika lön till alla

Byggnads försvarar sitt ackordsystem med lika lön till alla i bygglaget. Arbetsgivarna vill riva upp avtalet och i stället ersätta det med individuella månadslöner.

- Vi ser att det gällande kollektivavtalet kommer att leda till kraftiga lönehöjningar under de kommande åren. Därför vill vi att man ser över avtalen, säger förhandlingchef Christer Flodén vid Byggindustrierna.

Fackets strejkvarsel lades i dag klockan 10.30. Byggindustriernas förhandlingsdelegation ska nu se över varslet för att senare besluta om motåtgärder.

Vid lunchtid i dag bekräftade Medlingsinstitutet att de går in och medlar mellan Byggnads och Byggindustrierna. Byggfacket har tidigare vägrat att ta emot medlarhjälp, men om det krävs har Medlingsinstitutet rätt att gå in och tvångsmedla.

Claes Thunblad