Importstoppet för kött upphävt i dag

Även Norge häver sina restriktioner

NYHETER

Regeringen river nu upp förbudet för privatinförsel av kött- och mejeriprodukter till Sverige.

Smittosituationen för mul- och klövsjukan har ändrats sedan importstoppet infördes för en dryg vecka sedan, menar regeringen.

- Risksituationen i Europa har under den senaste veckan utvecklats i positiv riktning. säger jordbruksminister Margareta Winberg.

– Sant, men det kan förändras snabbt, säger Jordbruksverkets Ingbritt Irhammar.

Regeringen beslutade i dag att upphäva Jordbruksverkets beslut om förbud för privatpersoner att föra in kött- och mejeriprodukter till Sverige.

Förbudet kvarstår dock för de länder som fortfarande inte har kontroll över mul- och klövsmittan, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Frankrike.

Jordbruksminister Margareta Winberg bedömer dock att det är en tidsfråga innan även gränsen mot dessa länder öppnas.

- Ständiga veterinärkommittén har bedömt att restriktionerna mot Frankrike och Irland bör kunna upphävas inom kort, säger hon i ett uttalande.

Utveckling går åt rätt håll

Jordbruksministern klassar fortfarande smittläget i Europa som allvarligt, men menar att utvecklingen går åt rätt håll.

- Bland annat visade sig de misstänkta fallen i Danmark och Tyskland vara falska. Också information från Storbritannien tyder på att ökningstakten där har avtagit, säger Margareta Winberg.

På Jordbruksverket är tongången betydligt mer misstänksam.

- Min innerliga förhoppning är att vi trots detta lyckas hindra att smittan kommer till Sverige, säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som en kommentar till dagens beslut om att häva importstoppet.

- Jag håller med regeringen om att det i dag finns vissa positiva tecken på att smittan är under bättre kontroll, men vi har också sett att utvecklingen kan vända mycket snabbt. Därför fortsätter vi att följa utvecklingen dag för dag.

Även jordbruksminister Winberg varnar för risken att slappna av.

- Sjukdomen kräver hög vaksamhet mot smittorisken och måste därför kontinuerligt och noggrant övervakas, säger Margareta Winberg.

Beslut 30 mars

Beslutet om totalt importstopp av allt gods som innehåller kött och mjölk fattades den 30 mars av Jordbruksverket och gällde införsel från alla världens länder.

Orsaken till beslutet var naturligvis det allvarliga smittoläget som rådde främst i Europa. Regeringen och Jordbruksverket ville förhindra en spridning av mul- och klövsjukan i Sverige.

Det vill de fortfarande.

Känner ni er överkörda av regeringen?

- Nej, jag känner att vi gjort olika bedömningar av olika skäl och vid olika tidspunkter, säger Ingbritt Irhammar.

Nordisk gränshandel på nytt

Dagens beslut om hävt importstopp gäller med omedelbar verkan och innebär bland annat att den nordiska gränshandeln kan upptas på nytt.

I dag beslutade också det norska jordbruksdepartementet att häva restriktionerna för privatimport av kött- och mjölkprodukter från Sverige och EU-länder som inte nåtts av mul- och klövsjukan.

Claes Thunblad, Annika Sohlander