Alla gamla bilar ska skattas bort

Förslag från näringsministern – som också vill förbjuda äldre bilar i stadskärnor

NYHETER

Nyare bilar är både miljövänligare och trafiksäkrare. Med hjälp av fordonsskatter som stiger med bilarnas ålder, förbud mot äldre bilar i stadskärnorna och nya skrotningspremier kan samhället styra mot en nyare fordonspark, anser näringsminister Björn Rosengren.

Foto: TOMMY MARDELL
Näringsminister Björn Rosengren vill ha en snabb övergång till nyare bilar – som är mer miljövänliga och dessutom trafiksäkrare. Han föreslår en fordonsskatt som stiger med bilens ålder. I exempelvis centrala Stockholm, med Stadshuset i bakgrunden, ska äldre bilar förbjudas helt.

Motormännens Riksförbund sågar näringsministerns förslag om att beskatta bort äldre bilar.

- Det blir en marginell miljöeffekt, men det blir samtidigt en katastrof för de redan ekonomiskt svaga hushållen, säger Motormännens vd Martin Andreae, till TT.

Enligt Motormännens undersökningar består huvuddelen av ägarna till de äldre fordonen av medlemmar i LO-kollektivet. Motormännen menar att en höjning av fordonsskatten kommer att få allvarliga konsekvenser och fungerar som en straffskatt för bland annat låginkomsttagare, ensamstående kvinnor och glesbygdsbor.

Rosengrens vision

I en debattartikel i Dagens Nyheter målar Björn Rosengren upp sin vision om hur vägtrafiken ska bli ekologiskt hållbar utan att den ekonomiska tillväxten hotas. Visionen är att alla bilar inom tio år ska vara lika miljövänliga och säkra som de bästa nya standardbilarna är i dag.

Björn Rosengren tar inte ställning till hur detta mål ska nås, men ger några förslag som underlag för debatt.

Ett förslag är fordonsskatt som stiger med bilens ålder. Erfarenheter från andra länder visar att sådana system ger effekt, skriver näringsministern.

Han hämtar också ett exempel från Danmark där skrotningspremier bara erbjöds under en begränsad tid. Därmed blev styreffekten starkare än i Sverige där premien är lägre och har formen av ett stående erbjudande.

Björn Rosengren vill också skapa ett europeiskt regelverk som gör det möjligt för kommuner att förbjuda äldre, miljömässigt sämre bilar i stadskärnor.

Värt att utreda

Thomas Lange, marknadschef på Väg och transportforskningsinstitutet VTI, tycker att förslaget om att skatta bort äldre bilar är intressant.

- Det finns en poäng i det eftersom det har varit orimligt billigt att köra gamla bilar. Ur ett miljöperspektiv är därför förslaget en god idé som är värd att utreda.

Tidsbegränsade skrotningspremier har VTI redan avvisat i en rapport.

- Om man tidigarelägger skrotning genom att höja premien blir effekten bara något enstaka år. De begränsningar som finns i skrotningsanläggningarna gör att det uppstår anhopningar av bilar vilket medför andra negativa och kostsamma effekter på miljön som äter upp vinsten. Och sedan återgår allt till det gamla igen, förklarar Thomas Lange.

Anders Edholm/TT