49 000 gjorde högskoleprovet

22 procent färre anmälda än förra året

NYHETER

Högskoleprovet lockar allt färre - för femte året i rad.

De 53 200 som anmälde sig i till vårens prov är 22 procent färre än i fjol.

– En orsak kan vara att ungdomar i dag prioriterar att resa och jobba ett tag i stället, säger Margaretha Hallgren, utredare på Högskoleverket.

Årets upplaga av Högskoleprovet arrangeras av 23 olika universitet och högskolor på över 100 platser runt om i landet och pågår mellan 09.00 till 16.10 med avbrott för lunch och fika.

53 200 hade anmlt sig i förväg och betalat anmälningsavgiften på 300 kronor men endast 49 000 skrev provet.

Minskade 22 procent

Anmälningarna till Högskoleprovet har blivit allt färre under de senaste fem åren, sedan i fjol har de minskat med 22 procent. Nedgången kan delvis förklaras med att årskullarna för de som är födda i slutet av 70-talet eller början av 80-talet, blivit allt mindre. Hela 70 procent av de som gör provet är 24 år eller yngre.

En annan tänkbar orsak till nedgången kan vara att många kompletterar sina gymnasiebetyg i efterhand som blev tillåtet 1997.

"Många reser och jobbar"

– Av de som gick ut naturvetenskaplig linje i höst ville 44 procent prova på att resa eller jobba i stället för eller innan de läser vidare. Det tror jag också kan påverka, säger Margaretha Hallgren.

Högskoleprovet som infördes 1977 var först till endast för dem som gick under 25:4-paragrafen, det vill säga var minst 25 år, med fyra års arbetslivserfarenhet. Då hade provet blygsamma 3000 deltagare varje termin.

När provet släpptes fritt för alla våren 1992 tog många chansen. Över 100 000 anmälde sig.

"Andra chans för många"

– Det har blivit som en andra chans för många säger Margaretha Hallgren.

Högskoleprovets framtid avgörs till stor del av hur den proposition som Utbildningsdepartementet kommer med tas emot. Där förelås att den kvot som tas in via högkoleprov, drygt 30 procent, ska minskas till 20-25 procent.

– Då blir det ingen andra chans. Blir det färre slår poängen snabbt i taket. Dessutom blir det sämre för de äldre studenterna, säger Margaretha Hallgren.

Inte minskat sned rekrytering

Kvoteringen till högskolan var avsedd att minska snedrekryteringen till högskolan. Trots det kommer i dag lika få av de som söker till högskolor och universitet från arbetarbakgrund.

Ungdomar från högre socialgrupper däremot gör provet i större utsträckning och de gör dessutom om provet fler gånger än andra grupper.

– Social snedrekrytering kan inte kommas åt genom olika urvalsmetoder. Det ligger långt tidigare och har att göra med hur folk väljer, de måste motiveras i lägre åldrar dessutom söker sig ungdomar från högre socialgrupper till högskolan i större utsträckning, säger Margaretha Hallgren.

Kommer nedgången för högskoleprovet att fortsätta?

– Nej, 2003 kommer det att vända då vi får fler 19-åringar igen, tror Margaretha Hallgren.

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM