Barn med höga betyg får högre ersättning

Försäkringsbolag betalar ut mindre till barn med lågutbildade föräldrar

NYHETER

Barn med välutbildade föräldrar får högre ersättning vid sjukdom eller olycka - speciellt om de gillar datorer och har höga betyg.

Skoltrötta barn med lågutbildade föräldrar ligger betydligt risigare till - trots att de har samma försäkring.

Storleken på ett skadestånd för framtida inkomstförlust räknas i barns fall ut med hänsyn till till barnets ”sociala närmiljö”, avslöjar DN.

Det innebär att barn med akademiskt skolade föräldrar och syskon bedöms ha större sannolikhet att själva slå in på den banan enligt Trafikskadenämndens normer.

Kan skilja 200 000

Storleken på skadeståndet kan variera mycket mellan två barn - trots att de har samma försäkring.

Normalersättningen ligger motsvarande en medelinkomst för ett år, det vill säga 200 000 kronor men i de fall där ”närmiljön” är annorlunda kan ersättningen i stället handla om det dubbla, 400 000 kronor per år, i extrema fall högre, skriver DN.

Trafikskadenämndens praxis att väga in föräldrarnas yrkesval är vägledande för försäkringsbolagen. Nämnden granskar ibland även barnets skolbetyg, pratar med lärare och om vad barnet vill göra i framtiden. Att vara intresserad av datorer kan påverka nämndens bedömning positivt.

Skoltrött får bara basebeloppet

– Om en elev har MVG i alla ämnen är det förmodligen en studiebegåvad person som inte hade nöjt sig med att stå vid svarven hela livet. Det måste vi beakta, det vore fel annars, säger Solveig Almblad på trafikskadenämnden.

En skoltrött elev med arbetslösa eller lågavlönade föräldrar får sällan mer än basbeloppet.

För att illustrera motsatsen tar DN ett exempel på en flicka som skadade sig i 12-årsåldern.

Eftersom båda hennes föräldrar var läkare och hennes syskon civilingenjörer drog trafikskadenämnden slutsatsen att flickan skulle blivit civilingenjör och därför betalar nämnden ut ersättning som motsvarar en civilingenjörslön.

– Man kan aldrig veta vad som hade hänt om barnen förblivit friska. Men personligen tycker jag att nämndens praxis är den mest rättvisa bedömningen, säger Solveig Almblad.

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om skadestånd. Utredarna uttalar sig där i frågan:

”När det gäller barn och ungdomar bör man skjuta på den slutliga prövningen tills dess bilden klarnat och den skadelidandes sociala närmiljö bör inte påverka bedömningen”, skriver de.

Praxis ska studeras av regeringen för en eventuell framtida lagändring.

Annika Sohlander