Polisanmälningar i papperskorgen

Brist på poliser: hundratals larm utan åtgärd

NYHETER

Det finns inte tillräckligt många poliser som kan jobba ute bland människor och undersöka fall av misstänkt brottslighet.

Hundratals larm läggs åt sidan utan åtgärd.

- Det är ett svek mot medborgarna, säger Signar Johansson, Polisförbundets vice ordförande, till TT.

Under flera år låg utbildningen av poliser nere. Nu kommer effekterna av en allt äldre poliskår. 587 gånger tvingades polisen säga "tyvärr, vi kan inget göra" till människor som anmälde brott under februari i år. Bristen på poliser i yttre tjänst - en följd av ökad medelålder i kåren - är så påtaglig att brotten helt enkelt väljs bort.

Att polismän långtidssjukskrivs eller sätts i inre tjänst på grund av rehabilitering är några av orsakerna till bristen, enligt Signar Johansson.

Fyra län undersökta

Polisförbundet har granskat ärenden i fyra län: Stockholm, Skåne, Kalmar och Västernorrland.

Genom att gå igenom det nya rapporteringssystemet, där varje enskilt ingripande registreras med en kod, framträder tydligt vilken typ av anmälningar som lämnas utan åtgärd. Hur stor del av det totala antalet anmälda brott det rör sig om framgår inte av undersökningen. Men det spelar inte så stor roll, anser Signar Johansson.

- Det är mycket frustrerande för en polisman varje gång han tvingas lägga folks oro åt sidan, säger han.

Det som ingen hann göra något åt gällde främst kontroll av personer eller fordon. På andra plats kom förargelseväckande beteende, följt av bråk, trafikförseelser och skadegörelse.

Inga grov brott

Grövre brottslighet som rån, misshandel och våldtäkt fanns däremot inte med i materialet. Men problemet är inte mindre allvarligt för det, anser Signar Johansson.

- Det handlar om förtroendet för polismakten. Det går inte att upprätthålla när enskilda människor märker att de inte kan får hjälp, säger han.

Han är förstås positiv till att de grövre brotten inte sållas bort, vilket tyder på att det görs riktiga prioriteringar ute på stationerna i polisbristens Sverige.

Någon snabb lösning på problemet ser Signar Johansson inte. Han tror att det kommer att bli ännu sämre innan det blir bättre.

Bättre så småningom

- Det satsas ju nu på ny polisutbildning och det kommer så småningom att ge resultat, men det akuta läget gör att poliser tvingas fortsätta prioritera bort anmälningar.

Det rapporteringssystem som legat som grund för undersökningen introducerades i Stockholm i oktober 1999. I dag används det på 16 av 21 polismyndigheter. Målet är att det inom några år ska vara rikstäckande. Det innebär att det exakt går att avläsa vilka brott som anmäls och hur de åtgärdas.

587 larm prioriterades bort

Varg Gyllander/TT