Experter: Estonias skrov är skadat av rostskydd

NYHETER

BERLIN

Det var inte en explosion som låg bakom förändringarna i stålet i Estonias skrov.

Det var en vanlig rostskyddsbehandling.

Vrakdelar från Estonia.

Vrakdelarna som hämtades upp från Estonia av tyska journalisten Jutta Rabes och amerikanen Gregg Bemis dykarexpedition förra året visar inga tecken på att ha varit i närheten av någon explosion.

Nu tvingas tyska och amerikanska experter erkänna att de tog fel.

"Felaktiga slutsatser"

Tidningen Der Spiegel skriver att Materialprövningsmyndigheten i Brandenburg och amerikanska Southwest research institute i Texas drog felaktiga slutsatser efter att ha undersökt materialet.

Der Spiegel har också låtit utföra undersökningar av vrakdelarna vid materialforskningsinstitutet BAM i Berlin. Där har man jämfört delarna från Estonia med stål som utsatts för sprängverkan och mekanisk belastning.

Förändrat av rostskyddet

Undersökningen visar att förändringarna i metallen från Estonia har uppstått vid rostskyddsbehandlingen under bygget av fartyget.

- Vår slutsats är bergfast, säger en expert från institutet.

Asbjørn Svarstad