Sveriges bönder i krig med KF

Stoppade reklamfilmen visas i tv igen

1 av 2
NYHETER

Nu är det krig mellan Sveriges bönder och KF.

Och här är filmen som upprör bönderna: Änglamarks film om bekämpningsmedel som stoppades av marknadsdomstolen.

I kväll visas den igen - med KF som avsändare.

– Opinionsbildning, säger Bengt Fjellstedt på KF.

– Man kan inte tolka den på något annat sätt än att man vill svärta ner jordbruksproduktionen, säger Caroline Trapp, vice ordförande, LRF till Aftonbladets nätupplaga.

Efter att föreningen Sveriges spannmålsodlare anmält reklamen för KF:s varumärke Änglamark till marknadsdomstolen stoppades den i våras.

– Den 15:e mars meddelades ett interimistiskt förbud. Det innebär för tiden till dess ett slutligt avgörande i målet föreligger, säger Ann-Charlotte Bragsjö, handläggare på marknadsdomstolen.

Vägar runt förbudet

Beslutet tros komma först efter sommaren.

Om den stoppade filmen visas trots marknadsdomstolens beslut riskerar Änglamark ett vite på 500 000.

Men det finns vägar runt förbudet.

Byter varumärke och syfte

För att kunna fortsätta visa reklamen byts avsändaren ut. Från KF:s eget varumärke Änglamark till KF själva. Filmen där en kypare sprutar gift på gästernas mat byter dessutom syfte, från marknadsföring till opinionsbildning.

LRF har tidigare reagerat mycket starkt mot reklamfilmen. KF:s nya drag förändrar inget:

- Jag tycker inte att det finns någon anledning att sprida skräck för det svenska jordbruket som den här filmen gör.

"Reklamen är ensidig"

Reklamen är så ensidig i beskrivningen av det svenska jordbruket och fokuserar enbart på kemiska bekämpningsmedel, säger Caroline Trapp.

Hon betonar att det svenska jordbruket använder en liten mängd bekämpningsmedel jämfört med andra länder.

– När det gäller vissa produkter finns inga obesprutade varor men då är till exempel de svenska äpplen väldigt lite besprutade. Det som retar upp mig är att man sätter ekologisk odling och vanligt jordbruk i motsatsförhållande till varandra, säger Caroline Trapp.

KF: Det är opinionsbildning

Från KF:s sida kallar man filmen opinionsbildning:

– Vi vill att konsumenterna får kunskap om bekämpningsmedel i mat, det är vårt uppdrag eftersom vi är konsumentägda. Som ett redskap i detta köper vi reklamplatser, säger Bengt Fjellqvist, chef för KF:s egna varumärke.

Versionen är exakt densamma som stoppades i marknadsdomstolen.

Sveriges bönder har ingen anledning att vara upprörda, menar KF:

– De känner sig möjligen provocerade men vi har inte hoppat på dem. Arbetet mot besprutad mat kommer att ta lång tid och vi vill förkorta den tiden, säger Bengt Fjellqvist.

Se den kritiserade reklamfilmen

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM