Forskare varnar för komposter

”Kan medföra okontrollerad spridning av riskabla mikroorganismer”

NYHETER

GÖTEBORG

Kompostering lovprisas som miljövänligt. Vårt avfall blir nyttoämnen som går tillbaka till naturen som mull i ett kretslopp.

Ett växande antal kommuner bygger jättelika komposteringar.

Men nu skjuter docent Göran Petersson vid Chalmers drömmen i sank.

- Storskalig kompostering av hushållsavfallet kan medföra okontrollerad spridning av riskabla mikroorganismer och giftiga ämnen, säger Göran Petersson som forskar vid Chalmers avdelning för kemisk miljövetenskap.

Hans förslag är i stället att vårt hushållsavfall eldas upp i fjärrvärmeverk med rökgaskondensering.

- Här finns ett jätteintressant biobränsle som ger energi. Det är det självklara sättet att ta död på alla smittoämnen och destruera de flesta miljögifter, säger Petersson till TT.

Petersson har tidigare mest fokuserat på miljögifter men i dessa tider av mul och klöv- och galna ko-sjuka betonar han också smittriskerna.

Framkallar sjukdom

- Här finns ju salmonella och sporer av alla möjliga sjukdomsframkallande bakterier. Det stärker de invändningar som jag har mot storskaliga komposteringar redan ur miljögifters synvinkel.

- Många kommuner bygger anläggningar för kompostering och om detta inte är hållbart är det bortkastade satsningar. Då måste man slå larm i tid så att vi kan ställa om till något som är hållbart på sikt.

Göran Petersson stödjer sig bland annat på den forskning som Ann Albihn vid Statens veterinärmedicinska anstalt gjort kring kretslopp och kompostering. Hon ser riskerna men betonar att kretsloppstänkande är viktigt. Det gäller att hantera riskerna rätt.

Rått kött

- Om komposter inte sköts som de ska kan de sprida smitta. Animaliskt avfall ska ju inte gå till storskaliga komposter. I den mån hushållsavfall innehåller rått kött finns risken där, säger Ann Albihn till TT.

Sköts stora anläggningar som de ska dör virus som till exempel sprider mul och klövsjukan, bakterier och parasitägg, enligt Albihn.

Däremot försvinner inte prioner som ligger bakom galna ko-sjukan (BSE) i en kompost.

- Det är en helt annan typ av smitta. Nu är väl sannolikheten att kött med BSE-smitta hamnar i en kompost inte så stor eftersom vi inte har BSE-smitta i landet. Och vi är väldigt försiktiga med att ta in kött som skulle kunna innehålla prioner.

Miljökontroll

- Men när man pratar om biologi och risker kan man aldrig säga att risken är noll, säger Albihn.

På Naturvårdsverket poängterar man miljökontrollen av kommunernas komposter.

- Vi ställer höga krav på smittskyddet. Större anläggningar prövas enligt miljöbalken och villkor skrivs in när tillstånd ges, säger Simon Lundeberg på Naturvårdsverket.

Men samtidigt råder av säkerhetsskäl ett förbud att använda den mull som komposter ger på marker där djur betar.

- Vi har i dag inte den kunskapen att vi kan säga att det är 100-procentigt säkert, säger Lundeberg om förbudet.

Bertil Åkesson/TT