Fler flickor än pojkar fuskar i skolan

NYHETER

Nu är det bevisat.

Fler flickor än pojkar fuskar på proven i skolan.

Traditionella knep som lappar eller att kika på bänkkompisen är fortfarande vanligast.

I vintras lade studenterna Per Ola Andersson och Kristoffer Trappe Svennevig på högskolan i Malmö fram sitt examensarbete om fusk.

284 elever på fyra olika högstadieskolor runtom i Skåne besvarade en anonym enkät där de berättade om sina fuskvanor.

- Tjejerna är klart dominerande bland de som har provat att fuska eller som fuskar några gånger per termin, säger Per Ola Andersson till Aftonbladets internetupplaga.

31 procent av flickorna uppgav att de fuskar flera gånger per termin. Motsvarande siffra för pojkarna var 21 procent.

Däremot är pojkarna mer notoriska när de väl har börjat fuska. Sex procent av pojkarna uppgav att de fuskade på varje prov - att jämföra med en procent av flickorna.

Traditionella knep håller än

Att titta på bänkkompisen är det överlägset populäraste knepet. Hela 77 procent av fuskarna uppger att de gör på det viset.

- Det är det enklaste, det går rätt så snabbt och känns ganska oskyldigt, säger Per Ola Andersson.

39 procent av de elever som fuskar använder sig av lapp. På tredje plats över populära fuskknep kommer att ha boken uppslagen i knät.

Att viska, skriva i handen, skicka lappar och skriva på bänken förekom också.

Traditionella knep håller än, alltså.

- Jag har läst en amerikansk undersökning om att man kan skriva in till exempel årtal på sin freestyle eller sin telefon. Men något sådant dök inte upp i vår undersökning, säger Per Ola Andersson.

De knep du beskriver låter väldigt uppenbara. Är lärarna blinda?

- Nja, att eleverna klarar sig beror nog mycket på att läraren sitter framme vid katedern och rättar ett prov eller läser en bok. Det gäller att alltid vara medveten om att det förekommer fusk.

- Det säger också eleverna själva, att det bästa sättet att förhindra fusk är att läraren ska gå runt i lokalen, säger Per Ola Andersson.

Allra mest fuskar eleverna i nian.

- Det beror förmodligen på att det är större krav på dem att de ska ha högre betyg för att komma in på gymnasiet, säger Per Ola Andersson.

Maria Saving