USA-plan framme i Kina för att hämta besättningen

NYHETER

HAIKOU

Ett inhyrt flygplan från USA landade på torsdagsmorgonen på den kinesiska ön Hainan. Planet ska hämta hem besättningen från det spionplan som nödlandade på Hainan 1 april.

Planet väntades lyfta igen ett par timmar senare med de 24 besättningsmedlemmarna:

- Planet ska flyga via Guam till Hawaii, kommenterade president George Bush som var mycket nöjd med att den elva dagar långa konflikten med Kina var på väg mot sin upplösning.

Spionplanet hade tvingats nödlanda efter en kollision med ett kinesiskt jaktplan, sedan kineserna tyckt att det amerikanska planet varit för närgånget vid den kinesiska gränsen. Jaktplanets pilot tycks ha varit för ivrig i sina ansträngningar att avvisa det amerikanska planet.

Det kinesiska jaktplanet störtade och varken det eller piloten har återfunnits.

Parterna var länge oense om händelseförloppet. USA sade för sin del att dess plan befann sig i internationellt luftrum.

Kineserna krävde däremot en ursäkt för kränkning av sitt luftrum och för kollisionen.

På onsdagen enades USA och Kina. Den amerikanska Pekingambassadören överlämnade ett papper där USA ber om ursäkt för att spionplanet landat på Hainan utan att först fått de kinesiska myndigheternas tillstånd. USA har också djupt beklagat den kinesiska pilotens dött och framfört sitt deltagande till pilotens familj.

Upplösning tycks har räddat ansiktet på båda parterna. Kina har fått sin ursäkt och USA har inte uttryckligen tagit på sig ansvaret för händelsen.

För den färske presidenten Bushs del innebär upplösningen att han klarat sig undan konflikten med hedern i behåll. Han tvingades genomföra en balansgång mellan hökarna i konservativa republikanska kretsar och den moderata strategi som innebär att diplomatin måste gå först, något som utrikesdepartementet prioriterat.

TT-AFP