Snart ska vi sortera ännu mera sopor

Elskrot får inte längre dumpas på tippen

NYHETER

Trött på att sortera sopor?

Nu får du ännu mer att hålla reda på.

Från och med den 1 juli ska du sortera ditt el-avfall också.

Foto: ANDRÉ DE LOISTED
"MAN VILL JU GÖRA LITE FÖR MILJÖN" Att källsortera är en självklarhet hos familjen Dahl utanför Simrishamn. De har sorterat sedan början av 1980-talet. "Det är ju självklart egentligen, man vill ju göra lite för miljön", säger 16-årige Ditlev. På bilden syns också hans syster Cecilia och föräldrarna Thomas och Mia.

Svenskarna dumpar cirka 75 tusen ton elskrot varje år. En del av avfallet innehåller miljögifter som PCB, kvicksilver och bromerande flamskyddsmedel. I dag finns det ingen koll på vart gifterna tar vägen.

Regeringen har fattat beslut om ett så kallat producentansvar som träder i kraft redan i sommar. Det innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer elprodukter är skyldig att kostnadsfritt ta emot en kunds gamla teve eller stereo när en ny inhandlas.

Avfallet ska återvinnas

De ska också se till att varan återvinns och tas omhand på ett riktigt sätt.

Fordon och hushållsavfall ligger däremot på kommunens ansvar.

Minst ett 1 000-tal bemannade insamlingsstationer planeras just nu runt om i landet. I första hand är det de redan befintliga återvinningsstationerna som ska byggas ut.

Det ska också finnas mindre stationer i bostadsområden.

Men det är konsumenten som ska se till att avfallet hamnar där.

På sikt kan det även bli möjligt att lämna el-avfallet på bensinstationer, i parkeringshus och i anslutning till större varuhus. Frågan är om svenskarna orkar sortera mer. Vått och torrt, glasemballage, kompostering" listan kan göras lång.

Vill ha bättre öppettider

Hos familjen Dahl utanför Simrishamn råder det ingen tvekan. De har källsorterat sedan början av 1980-talet. 16-årige Ditlev var den som fick familjen att börja sortera på allvar för några år sedan.

- Det är självklart egentligen, man vill ju göra lite för miljön.

Familjen sorterar plåtburkar, glas, flaskor, plastförpackningar, tidningar och metallskrot. Allt diskas innan det kastas.

- Men ibland känns det som om man blir lurad, att det inte är återvinningen som är det viktiga, utan kommunens avtal med industrin och detaljhandeln, menar Thomas Dahl, 52.

Han efterlyser bättre öppettider och service på återvinningsstationerna.

- Då tror jag att folk är beredda att även börja sortera el-avfall.

Detta ska källsorteras från och med den 1 juli:

Fatima Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM