Vi är på väg att bli burkslavar

NYHETER

Svenska folket blir alltmer burkslavar. Vi tvingas sköta jobbet åt kommuner och renhållningsföretag.

Och Sverige blir allt mer nedskräpat av sorteringsstationernas otäcka jätteburkar som förfular gator och torg.

Den 1 juli får vi en ny varugrupp att källsortera. Nu är det el-skrotet som medborgarna måsta ta ansvar för.

Okej, helt rätt med klara regler från Naturvårdsverket för hur gamla datorer, hushållsmaskiner, tv-apparater och annat läbbigt ska tas om hand. PCB, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel är farliga saker.

Skräpiga, felplacerade och vedervärdiga

De tusen bemannade insamlingsstationer som ska komma är välkomna.

Men det som skrämmer är uppgiften om att hundratusentals bostäder ska få nya insamlingsstationer för elskrotet "nära fastigheterna". Hur nära? Lika långt bort som dagens behållare?

Enligt vad jag erfar av Naturvårdsverkets ansvarige Erik Westin är det kommuner, producenter och renhållare som avgör hur dessa stationer ska se ut och placeras.

Aftonbladet har i en rad artiklar skildrat sopeländet i bland annat Stockholm.

Stora behållare - överlastade, skräpiga, felplacerade och allmänt vedervärdiga. I mitt tycke är burkarna i sig miljöförstörare i klass med sitt innehåll.

Kommunerna ska ta det stora ansvaret

Miljöminister Kjell Larsson har lovat bättring. Nu bör miljöministern agera snabbt. Påverka kommunerna så att de nya elsoporna sköts snyggt.

Jag tycker att all vettig källsortering måste ske i eller direkt intill husen där människorna bor. Kommunerna och deras renhållare ska ta det stora ansvaret.

Inte du - när du duktigt och snällt slängt ditt avfall i en bra behållare nära dig.

Lennart Arnstad