NYHETER

39 procent av svenskarna förvandlas varje år till brottsoffer.

Det begås fler brott i Sverige än i USA.

Det visar en ny internationell studie av 17 länder.

Enligt Lars Dolmén, forskare på Brottsförebyggande rådet, Brå, begås omkring 1,2 miljoner brott i Sverige varje år. Han håller just nu på att sammanställa statistiken till den internationella rapporten som ska presenteras till sommaren och där Sverige tillhör den grupp länder där brottsligheten är högst i förhållande till befolkningen.

I en jämförelse med 17 länder har bara tre länder fler brottsoffer än Sverige. Värst är läget i England och Wales, där 46 procent av de tillfrågade uppgett att de utsatts för brott under 1999. Därefter kommer Australien och Nedeländerna och sedan – Sverige. 39 procent av svenskarna förvandlades under 1999 till brottsoffer. Länder som USA, Frankrike och Danmark hamnar långt efter och genomsnittet för de 17 länderna ligger på 31 procent.

- I Sverige dominerar stöldbrotten. Framför allt av fordon. USA har ett annat mönster än Sverige med en hög andel mord och en liten andel av lättare stöldbrott, säger Lars Dolmén till Göteborgsposten.

Av de drygt 1 miljon brott som årligen anmäls i Sverige är omkring 100 000 cykelstölder, 100 000 inbrott i bilar och 50 000 bilstölder. Men även då det gäller exempelvis sexbrott hamnar Sverige över genomsnittet.

2,5 procent av de tillfrågade svenska kvinnorna utsattes för någon form av sexbrott under 1999, vilket är cirka en procent över snittsiffran.

Men trots den höga andelen brottsoffer bland svenskarna finns det ingen koppling till känslan av trygghet. Endast 15 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de känner sig otrygga när de vistas utomhus i sitt bostadsområde, när det har blivit mörkt.

Enligt Lars Dolmén är studien det bästa försök som gjorts att jämföra brottsligheten i olika länder. Totalt har 34 000 personer deltagit i undersökning, varav 2 000 i Sverige. Frågeställningen har behandlat tio brottskategorier.

- Precis samma frågor har ställts vid precis samma tidpunkt. Det ger något helt annat än att jämföra ländernas brottsstatistik, säger Lars Dolmén till GP.

De länder som, enligt studien, har lägst brottslighet är Finland, Schweiz och Japan.

Claes Thunblad