Bakterie hos djur anklagas för orienterardöden

Bartonella - inte twar bakom dödsfallen

NYHETER

STOCKHOLM

Tio år efter larmen om dödsfall bland elitorienterare, tror forskare att de har hittat en bakterie som ligger bakom dödsfallen. Men det är inte twar, som tidigare misstänkts. Nu planeras en registrering av landets alla orienterare för att följa om fler dör av samma orsak.

Hösten 1991 växte oron bland svenska orienterare. Inom loppet av åtta månader hade tre unga orienterare dött i plötslig och oväntad hjärtdöd och ytterligare fall hittades.

Obduktioner visade att de flesta av de döda orienterarna hade haft en inflammation i hjärtmuskeln. Misstankarna väcktes om att en infektion med bakterien Chlamydia pneumoniae, först kallad twar, låg bakom dödsfallen.

Hittades i hjärtan

Men nu har forskare vid Uppsala universitet kommit fram till att skulden i stället låg hos en annan bakterie, bartonella. Vävnader från fem av de döda har undersökts. I fyra fall hittades varianter av bartonella i hjärtat och i ett fall i lungorna.

- Eftersom vi har kunnat påvisa bakterierna på plats, tror vi också att de har att göra med att de här personerna avlidit, säger läkaren Lars Wesslén, som snart doktorerar på orienterardöden.

Att teorin stämmer stöds av andra fynd. Blodprover från 1992 och 1993 på 1 100 elitorienterare visade att minst 31 procent hade eller hade haft en bartonellainfektion. Hos friska blodgivare var andelen bara sju procent.

Bakterie hos djur

Bartonella, som bland annat ger feber hos människor, finns hos djur och kan eventuellt smitta via fästingar och myggor. Orienterare löper därför större risk än andra att smittas.

Men trots att så många orienterare burit på bakterien var det få som dog. Något gjorde att bara vissa smittade drabbades av hjärtmuskelinflammation.

- Vi tror att det ändå finns någonting som har att göra med att man anstränger sig hårt, säger Lars Wesslén.

Kombinationen hård träning och infektion är sedan tidigare känd som en riskfaktor för hjärtmuskelinflammation.

Svenska orienteringsförbundet ska nu samla in personnummer på landets omkring 60 000 aktiva orienterare. Syftet är att kunna följa om orienterare fortfarande löper en ökad risk att dö i plötslig hjärtsjukdom.

Vaccin finns

Sedan början av 1990-talet har inga liknande dödsfall inträffat bland unga orienterare. Lillemor Nyberg, förbundsläkare hos Orienteringsförbundet, tror att det beror på att orienterare tagit till sig uppmaningar om att inte träna eller tävla om de inte känner sig helt friska.

Skälet till att twar misstänktes ligga bakom dödsfallen, var enligt Lars Wesslén att twar och bartonella är såpass lika att de kan förväxlas i tester.

Det går i dag inte att vaccinera sig mot bartonella.

Lisa Blohm/TT ( )