Så ska Persson klara rättvisan

Målet: Allt fler ska kunna försörja sig utan socialbidrag

NYHETER

Om tre år ska hälften så många som i dag vara beroende av socialbidrag. Det är regeringens nya mål.

– Det blir svårt. Men det är inte omöjligt, säger Göran Persson.

Foto: ULF HÖJER
MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN Göran Persson firar påsk på Harpsund. Han är förberedd på att det kommer att bli svårt att nå målet och halvera antalet socialbidragstagare. ”Men det är inte omöjligt.”  

I snögloppet i går inledde Göran Persson påskfirandet på statsministerns residens Harpsund i Sörmland.

På tisdag, i vårbudgeten, sätter regeringen upp ett nytt mål för sin verksamhet. Sverige ska bli rättvisare. Det mått man valt är antalet socialbidragstagare. De ska vara hälften så många 2004.

– Det är inte ett perfekt mått. Men det finns en väldigt stor överensstämmelse mellan dålig fördelningspolitik och antalet som har socialbidrag. Ju färre socialbidragstagare, desto bättre fungerar politiken, säger Göran Persson.

Under 1999, statistiken från förra året är fortfarande inte klar, fick sammanlagt 581 000 personer so-

cialbidrag. De flesta bara under mycket kort tid.

Omräknat till helårsutbetalningar var det

115 000. Det är den siffran som ska halveras till en nivå som ligger under den som gällde 1990, efter en lång högkonjunktur.

– Målet är alltså väldigt ambitiöst. Och, skulle jag tro, svårare att nå än att halvera arbetslösheten. Men det är inte omöjligt.

Regeringen inriktar sig på tre grupper som är överrepresenterade i statistiken.

Unga mellan 18 och 24 år. Vanligaste orsaken till att de har socialbidrag är att de varken kommit in på de utbildningar de sökt eller har jobbat tillräckligt länge för att få a-kassa.

– Här kan man hjälpa till genom generella åtgärder som att höja golvet i a-kassan, säger Göran Persson.

Lägsta a-kassan betalas ut även till dem som inte kvalificerat sig för den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen.

Flyktingar. Många som kom till Sverige under 1990-talets krisår har fortfarande inte fått jobb.

– Här handlar det om arbetsmarknadspolitik, ofta individuella program, där gamla utbildningar uppdateras. Lyckligtvis bor många i den här gruppen i tillväxtområdena där vi ser att brist på arbetskraft växer fram, säger Göran Persson.

Ensamstående med barn. De flesta har jobb men pengarna räcker ändå inte till. Det drabbar även barnfamiljer med två vuxna.

– Här handlar det också om generella åtgärder som höjda barnbidrag och maxtaxa på dagis. Men avtalsrörelsen, som syftar till att lyfta dem med de lägsta lönerna, är också ohyggligt viktig, säger Göran Persson.

Eventuellt kan det också bli fråga om höjda bostadsbidragen.

– En sådan här politik sätter dagordningen för samhällsdebatten. Det utmanande vi sett med direktörslöner och sådant den senaste tiden kommer att bli ännu mer kritiserat och ifrågasatt. Det är rättvisa folk vill ha, säger Göran Persson.

För många är det ett misslyckande att söka socialbidrag?

– Det är inte fult att söka socialbidrag. Det är det yttersta skyddsnät vi har. Men alla inser att det är en väldig inskränkning i den personliga friheten att tvingas vända ut och in på sig själv för att få ett behovsprövat ekonomiskt tillskott. För mig som politiker är uppgiften att se till att så få som möjligt behöver göra

det.

Regeringens trestegsraket

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM