Ökad satsning på vägar och järnvägar

NYHETER

I regeringens finansplan, som presenteras på tisdag i nästa vecka, utlovas en ökad satsning på vägar och järnvägar. Tillsammans har de tre samverkanspartierna socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet bildat en arbetsgrupp som skall se över hur den ökade satsningen skall fördelas och finansieras, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Enligt Ekot är regeringen beredd att satsa ytterligare 75 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden på vägar och järnvägar. Efter krav från vänsterpartiet och miljöpartiet kommer den största satsningen att ske på järnvägen och då främst godstrafiken.

Finansieringen är dock fortsatt oklar. Näringsminister Björn Rosengren kan tänka sig att näringslivet går in eller att ett statligt lån tas upp via Riksgälden. Det senare är dock främst miljöpartiet tveksamt till.

Arbetsgruppen skall vara klar med sitt arbetet till hösten då infrastrukturpropositionen presenteras.

TT