”Det finns massor av olika jävsituationer”

NYHETER

Riksdagsforskaren Peter Esaiasson är kritisk mot riksdagsledamöternas mångsyssleri.

Främst ifrågasätter han Carl Bildts styrelseposter i ett flertal IT-bolagsstyrelser.

Esaiasson.

- Det framstår som IT-företagen får lite glans och kontakt in i den politiska världen. Och politikern får pengar. Så i den meningen ser det olyckligt ut.

Peter Esaiasson har sin bas vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

- I näringslivet är det en del av deras jobb att vara styrelseproffs. Men riksdagsledamöterna har mindre tid. De har ju ett annat heltidsuppdrag.

Några regler finns inte?

- Nej, det finns ingen utbredd diskussion om vad som är förenligt med riksdagsmannauppdraget och vad man ska hinna med. Det är inte som med jäv, där det finns klara regler.

"Kan inte engagera sig helhjärtat"

Ser du risker för jäv?

- Det finns massor av olika jävsituationer. Men det finns regler för att klara sånt. Kanske är det större risk för företagen än för ledamöterna.

På vilket sätt?

- De får en styrelsemedlem som omöjligen kan engagera sig helhjärtat. Under förutsättning att man tycker att riksdagsuppdraget kommer i första hand.

Din reaktion över att så få kvinnor finns med?

- Det stämmer väl med den allmänna bilden. Även när politiker ger sig in i näringslivsbranschen, är det samma mönster som i näringslivet i övrigt. Näringslivsreglerna slår ut politikerreglerna.

Leif-Åke Josefsson, Research: , Fredrik Wallstedt