Bildt sitter i nio styrelser

Partikollegan: Det är upp till var och en om man kan sköta sitt jobb

NYHETER

Carl Bildt är riksdagens meste mångsysslare.

Den förre moderatledaren har flest styrelseposter i det privata näringslivet vid sidan av riksdagsmannaskapet.

Det visar Aftonbladets kartläggning av riksdagens 349 ledamöter.

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Carl Bildt, (m). Antal styrelser: 9 Sitter i: Kreab och Co AB, Melody Interactive Solutions AB, UniteAll Mobile AB, Lundin Oil AB, E. Öhman J:or AB, Holdit Communication AB, Teleopti AB, Humany AB.

138 riksdagsledamöter har styrelseuppdrag i näringslivet.

Och ingen har fler än Carl Bildt, som på bara några år skaffat sig nio styrelseposter i framför allt IT-företag.

Hans partikollegor Stig Rindborg och Per Unckel skuggar Bildt i toppen med sju vardera.

Ingen av dem ser något kontroversiellt i detta.

- Det är upp till var och en att bedöma om man kan sköta sitt jobb. Har man många uppdrag innebär det sannolikt att fritiden får maka på sig ytterligare, säger Per Unckel.

- Det är svårt att ha en sifferuppfattning om vad som är rimligt. Jag utgår från att mina kollegor i den moderata riksdagsgruppen inte har fler uppdrag än att man kan sköta sitt politiska jobb.

Har du varit med om att ledamöter prioriterat styrelseuppdragen?

- Nej, jag har inte den bilden. Tvärtom är min bild att riksdagsledamöter sätter av mer tid för sitt arbete än vad människor i övrigt gör.

"Går bra nu när barnen är vuxna"

Stig Rindborg, en av riksdagens veteraner med sina 71 år, tycker inte att hans styrelseuppdrag inkräktar på riksdagsarbetet.

- Värst var det under barnens uppväxtår. Nu är de ju 40, så då går det bra, säger han skämtsamt.

- Ingen har tyckt att jag någon gång lagt ner för lite tid på mina uppdrag. Jag har nog namn om mig att jobba väldigt mycket.

Kenth Högström är en av två socialdemokrater med sex styrelseuppdrag. Men Högström är ett undantag. Han ser sig som företagare i första hand och riksdagsledamot i andra. Detta eftersom han i flera omgångar sedan valet 1998 kallats in som statsrådsersättare.

"Jobbar och lever av näringslivet"

- Tvånget att närvara i Stockholm inkräktar på mitt jobb. Jag jobbar i näringslivet och lever av det. Och jag skulle gärna se att fler med näringslivserfarenhet kom in i riksdagen.

Hans partikollega Sylvia Lindgren är en av 48 kvinnor i riksdagen som har styrelseuppdrag i näringslivet.

- Var och en måste göra sin egen bedömning. När jag hamnade i Huddinge sjukhus styrelse sa jag upp mig från uppdraget i Ams styrelse. Jag tyckte inte att jag skulle hinna med alltihop.

"För få kvinnor i styrelserna"

- Jag är mån om att koppla ihop de uppdrag jag har med mitt riksdagsuppdrag. Det är viktigt att få en bred kontakt i samhället.

Det är få kvinnor och de har ofta mindre betydelsefulla poster?

- I riksdagen ser det helt annorlunda ut. Men det är för få kvinnor i styrelserna i näringslivet. I årsredovisningarna ser man hur mansdominerat det är. Det finns nog fler som heter Göran i styrelser än det finns kvinnor. Så där finns det mer att göra.

Aftonbladet har i flera dagar förgäves sökt Carl Bildt för en kommentar.

138 av 349 har styrelseuppdrag

Leif-Åke Josefsson, Research: Fredrik Vallstedt