Svenska officerare knäcktes av kriget

Forskare: De var inte tillräckligt förberedda

NYHETER

Flera svenska FN-officerare som tjänstgjorde i Bosnien klarade inte stressen.

– Vissa blev paralyserade eller hyperaktiva och sprutade ur sig order, säger psykologen Claes Wallenius som forskat i hur människor anpassar sig till fara.

Foto: JOHAN EKLUND
Psyket ligger efter Enligt psykologen Claes Wallenius fungerar psyket fortfarande som det gjorde i jägar- och samlarsamhället. Det innebär att vi blir sårbara i moderna stressituationer där det är svårt att bedöma riskerna.

Han har intervjuat 30 personer i den första svenska Bosnienbataljonen men också militära observatörer i konfliktområden och svenskar som befann sig i japanska Kobe under den stora jordbävningen 1995.

Avhandlingen visar att en del FN-soldater inte var tillräckligt förberedda på de komplicerade problem de ställdes inför.

Dels kunde några befäl inte hantera komplicerat beslutsfattande under stress.

Fick kickar av spänningen

– Det fanns befäl som ballade ur, som inte kunde fatta rationella beslut, vilket inte är bra i en hierarkisk struktur, säger Claes Wallenius.

Dels fanns det tillfällen när svenskarna besvarade eld på långa avstånd, utan att se effekterna av det – och utan några moraliska betänkligheter.

– De upplevde det som euforiskt, nästan kickartat, eftersom de hade byggt upp en aggressiv spänning efter att ha utsatts för provokationer. Ett dilemma då FN-tjänst inte är traditionellt soldatjobb utan också innehåller diplomati.

Genetiskt programmerade

Enligt Wallenius är vi genetiskt programmerade för faror som i jägar- och samlarsamhället var begränsade i tid och rum, till exempel i form av vilda djur.

– Än i dag reagerar vi på samma sätt. Kropp och psyke hamnar i ett beredskapstillstånd.

Det som fungerade i jägarsamhället fungerar inte i moderna stressituationer.

– Situationer som blir för komplexa, med diffusa risker, är vi inte bra på. Då lider vi av osårbarhetsillusion ”det händer inte mig”. Enligt psykologen tar det tusentals år innan våra gener anpassar sig till det moderna samhällets faror.

– Men då kommer samhället att se annorlunda ut, vi kommer aldrig ikapp.

Britt Peruzzi