”De tuffa hängde inte alltid med till slutet”

NYHETER

Det går inte att förbereda sig helt på hur man reagerar i krig.

– När jag såg en man bli skottskadad kände jag först att det var mitt fel, säger Håkan Birger, överstelöjtnant vid operativa insatsledningen och chef för åttonde kompaniet, nordiska bataljonen BA 01 i Bosnien 1993–94.

Foto: PETER KNOPP
Belönad Håkan Birger fick medalj för sina insatser i Bosnien.

Håkan Birger var rädd många gånger under vistelsen i Bosnien. Men han känner inte igen sig i att befäl tappar kontrollen eller undervärderar fara i krissituationen.

– Visst

fanns det de som klappade ihop. De som på ytan var tuffa hängde inte alltid med till slutet, säger han.

Personligen var han så förberedd man kan bli. Han tränades före avresan i realistiska krigssituationer av danskar som varit i Kroatien.

De talade med psykolog, skrev sina testamenten och tog ett svårt farväl av sina kära.

Hotades med pistol

På plats var situationen värre än han kunnat föreställa sig. Vid flera tillfällen befann sig kompaniet i livshotande situationer.

Vid ett tillfälle togs två soldater och en officer som gisslan. Håkan Birger hotades med pistol mot pannan, och gisslan skulle dödas om han inte gick med på serbernas krav.

– Den gången var jag nära att gå över gränsen. Jag kände ”nej, jag klarar inte detta”, samtidigt tittade 40 soldater på. ”För i helvete, samla ihop dig”, tänkte jag och det gick – fast inom mig kokade jag av ilska.

Bröt ihop hemma på ”leaven”

Håkan Birger sov bra under tjänstgöringen, men på ledigheterna förstod han under vilken extrem stress han levde. I Bosnien fällde han inte en tår, men en ledig dag i Sverige bröt han ihop och bara grät.

En annan gång hade han ont i magen till dess han var tillbaka med kompaniet.

– Visst kan befäl prata på för att komma ur en stressituation. Kanske gjorde jag det också, men det är bättre än att sitta tyst, säger Håkan Birger.

På slutet blev han för försiktig och började tänka på att komma hem hel.

– Då blir man farligare och tar sämre beslut, säger han.

Ylva Bergman

ARTIKELN HANDLAR OM