– Det är inga vanliga killar

NYHETER

30 procent av alla sexbrottslingar är under 18 år.

Vid gruppvåldtäkter är förövarna mycket unga – genomsnittsåldern är 14 år.

Men det är inte frågan om några ”normala” pojkar. De är ofta kriminellt belastade och har någon form av social störning.

Under de senaste tio åren har antalet gruppvåldtäkter ökat med 35 procent.

Gruppvåldtäkter är uteslutande ett fenomen bland unga pojkgäng.

– Ungdomar som utför ett sådant grovt gränsöverskridande är det något fel på. Det är inte vanliga killar, som i grupp våldför sig på en ensam flicka, säger Börje Svensson, psykoterapeut på Rädda Barnen.

Mottagning för förrövare

De senaste fem åren har Rädda Barnen en särskild pojkmottagning där de tar emot unga förövare av sexuella övergrepp.

En genomsnittlig gruppvåldtäktsman konsumerar mycket porr, han tillbringar mer tid med andra ungdomar än med vuxna och han använder

alkohol eller andra droger.

– Ofta har gruppen en ledare som själv varit med om traumatiska upplevelser, till exempel sexuella övergrepp, i sin uppväxt. Ledaren driver de andra och grupptrycket är ofta mycket starkt.

Vanligt med droger

Det är inte ovanligt att det förekommer mycket alkohol, eller andra droger, i samband med gruppvåldtäkter. Både förövarna och offret är för det mesta berusade.

– Eftersom flickan är full och paralyserad av skräck gör hon lite eller inget motstånd. Detta använder sig pojkarna sedan av som försvar – eftersom hon inte sa nej så var hon ”med på det”, förklarar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Vågar inte ingripa

Vid flera uppmärksammande gruppvåldtäkter har det funnits pojkar som inte deltagit i själva våldtäkten utan stått vid sidan om och tittat på. I vissa fall även hejat på förövarna.

– Rent moraliskt sett är de lika skyldiga. De tycker förmodligen att det är fel men de saknar det stora mod som krävs för att ingripa.

Petra Axlund